Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Werkt clopidogrel slechter dan ticlopidine?

Door op 01-06-2003

Voor de behandeling van atherosclerotische vernauwingen in de kransslagaders worden de laatste jaren in toenemende mate stents gebruikt. Er is met verschillende geneesmiddelen getracht om het ontstaan van occlusie of restenosering na plaatsing van een stent te beperken (vergelijk mfm 2003; 41:9). De auteurs van dit artikel hebben eerder gerapporteerd over een gerandomiseerd onderzoek waarin na plaatsing van een coronaire stent het optreden van restenosering werd vergeleken tussen behandeling met clopidogrel (gedurende vier weken 75 mg/d, n = 355) of ticlopidine (gedurende vier weken 500 mg/d, n = 345), in combinatie met acetosal (circulation 2000;101:590-3). Op korte termijn werd toen geen significant verschil waargenomen. Nu rapporteren de auteurs over de sterfte aan cardiovasculaire aandoeningen na 28 maanden follow-up van dezelfde onderzoekspopulatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2003
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 6 - Editie 6, 2003