Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Werkzaamheid en veiligheid van adalimumab bij patiënten met plaque psoriasis die onvoldoende verbetert op etanercept

Door op 18-03-2011

Etanercept is een fusie-eiwit dat zich bindt aan het cytokine tumornecrosefactor-α (TNF-α). Het wordt veelvuldig gebruikt bij de behandeling van matig tot ernstige psoriasis. Na een behandeling van twaalf weken met 50 mg etanercept sc tweemaal per week bereikt 49% van de behandelde patiënten een Psoriasis Area Severity Index (PASI)-score van 75. De PASI is een klinische uitleesmaat voor de ernst van de psoriasis waarin het erytheem, de huidschilfering en huiddikte alsmede de uitgebreidheid van het aangedane huidoppervlak worden betrokken. Een PASI van 75 wil zeggen dat de ernst en uitgebreidheid van de laesies met 75% zijn afgenomen ten opzichte van de uitgangstoestand.
Van de op deze wijze behandelde patiënten bereikte 57% een Physician Global Assessment (PGA) score lager of gelijk aan 1. De PGA is een uitleesmaat die de behandelend arts vaststelt en een weergave is van de ernst en uitgebreidheid van de psoriasis ten opzichte van de uitgangstoestand. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de psoriasis. Een score van 0-1 betekent een ‘schone’ tot bijna schone huid. Als de dosering van 50 mg etanercept sc tweemaal per week gedurende de aanvankelijke behandeling van twaalf weken wordt verlaagd naar eenmaal per week gedurende de volgende twaalf weken, behoudt ongeveer 75% van de behandelde patiënten een PASI 75. Ongeveer 23% van de behandelde patiënten verkrijgt echter een PASI-score <75. Dit betekent dat deze patiënten onvoldoende verbeteren op een dosering van 50 mg etanercept eenmaal per week gedurende twaalf weken.
De onderzoekers gingen in een open-label ongecontroleerd onderzoek na of toepassing van een andere anti-TNF-α-stof zinvol was bij patiënten die na behandeling met etanercept onvoldoende waren verbeterd. Deze onderzoekspopulatie betrof patiënten die na de eerste twaalf weken behandeling met etanercept een PASI-score <75 of pga-score>1 hadden en psoriasispatiënten die in de daarop volgende twaalf weken bij verlaging van de dosis etanercept in de hierboven genoemde categorieën terechtkwamen. Zij behandelden deze patiënten met adalimumab (40 mg om de week) gedurende twaalf weken. Adalimumab is een volledig humane antistof gericht tegen TNF. Inderdaad bleek dat na twaalf weken behandelen ruim 30% van de patiënten een verbetering toonde, waardoor zij weer een PASI-score van 75 of een PGA-score van 0-1 hadden. Indien de behandeling met adalimumab in de geselecteerde groepen patiënten nog twaalf weken werd voortgezet, trad bij ruim 45% van de patiënten een significante verbetering op. Er werden tijdens de behandelperiode geen ernstige bijwerkingen waargenomen.
De auteurs concluderen dat adalimumab een therapeutisch alternatief kan zijn voor patiënten die onvoldoende verbetering tonen op behandeling met etanercept.

Belangenverstrengeling: de meeste auteurs ontvingen gelden van farmaceutische bedrijven.

Bissonnette R, Boldus C, Poulin Y, Guenther L, Lynde CW, Maari C. Efficacy and safety of adalimumab in patients with plaque psoriasis who have shown an unsatisfactory response to etanercept. J Am Acad Dermatol 2010;63:228-234.

Etanercept is in Nederland op de markt als Enbrel®
Adalimumab is in Nederland op de markt als Humira®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 18 maart 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 2 - Editie 2, 2011