Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Werkzaamheid en veiligheid van behandeling van kinderen met psoriasis: een systematisch literatuuroverzicht

Door op 16-09-2010

De Jager et al. hebben de literatuur over plaatselijke en systemische behandeling van psoriasis bij kinderen onderzocht op basis van gecontroleerde klinische onderzoeken die in de databestanden van Pubmed, Embase en Cochrane beschikbaar zijn. Op grond van deze analyse proberen zij tot een aanbeveling te komen voor een therapeutisch algoritme. Er werden 2645 onderzoeken beoordeeld, waarvan 64 aan de inclusiecriteria voldeden. De meeste plaatselijke en systemische therapie die bij kinderen met psoriasis wordt toegepast, is effectief en veilig. De auteurs maken echter de kritische kanttekening bij hun analyse dat veel conclusies niet gebaseerd zijn op degelijk gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek. Dit is zonder meer nodig voor een genuanceerde conclusie.
Op basis van de geanalyseerde literatuur zijn de auteurs tot het volgende behandelalgoritme gekomen:
1) eerste keus voor de behandeling is plaatselijke toepassing van calcipotrieen met of zonder plaatselijk toegepaste steroïden. Mogelijk is ook bij aandoening in het gelaat de toepassing van calcineurineremmers;
2) indien 1) onvoldoende werkzaam is: plaatselijk gebruik van dithranol;
3) indien dit geen resultaat heeft: bij adolescenten ultraviolet-B fototherapie-behandeling (UVB) of systemisch gebruik van methotrexaat indien UVB niet werkzaam is. Bij kinderen: systemische toepassing van methotrexaat;
4) indien dit ook onvoldoende werkzaam is: systemisch gebruik van etanercept.

Belangenverstrengeling: geen.

De Jager MEA, De Jong EMG, Van de Kerkhof PCM, Seyger MMB. Efficacy and safety of treatments for childhood psoriasis: a systemic literature review. J Am Acad Dermatol 2010;62:1013-30.

Calcipotrieen is in Nederland op de markt als Daivonex® en Calcipotriol® en samen met een steroïd (betamethason) als Dovobet® en Xamiol®
Dithranol is in Nederland op de markt als zodanig
Methotrexaat is in Nederland op de markt als Emthexate® en als zodanig
Etanercept is in Nederland op de markt als Enbrel®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 september 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 7 - Editie 7, 2010