Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wisselende reactie op geneesmiddelen: de rol van etniciteit

Door op 01-05-2009

Er zijn vele mogelijke oorzaken voor de wisselende reactie op geneesmiddelen. Het betreft zowel extrinsieke factoren, zoals voeding en comedicatie, als intrinsieke factoren, zoals leeftijd, lever- en nierfunctie, gewicht, etniciteit en genetische factoren die verschillen veroorzaken in de expressie van metaboliserende of transportenzymen of in de expressie van doelwiteiwitten van een geneesmiddel. Men veronderstelt dat die genetisch verklaarde variabiliteit een belangrijke oorzaak is van verschillen in de farmacokinetiek. In toenemende mate wordt tijdens het onderzoek van geneesmiddelen voor registratie door de farmaceutische bedrijven een ‘DNA bank’ aangelegd om de gevonden wisselende reactie te verklaren. Voor een belangrijk deel is de genetisch bepaalde variabiliteit gekoppeld aan etniciteit. Registratieautoriteiten eisen dan ook dat in de onderzochte populatie de verschillende etnische groepen voldoende zijn vertegenwoordigd en dat de onderzoekspopulatie een goede afspiegeling is van de uiteindelijke populatie van gebruikers van het betreffende geneesmiddel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 5 - Editie 5, 2009