Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Wordt de schatting van het coronaire risico beter met C-reactive protein en andere nieuwe risicofactoren?

Door op 01-10-2006

Sinds 1998, na het Framingham-onderzoek, kunnen wij iemands risico op coronaire hartziekten redelijk goed schatten. De belangrijkste risicofactoren zijn door dit onderzoek bekend geworden: leeftijd, sekse, ras, verhoogde bloeddruk, roken van sigaretten, hoog totaal cholesterol, laag HDL-cholesterol en diabetes mellitus. Het Amerikaanse prospectieve onderzoek ‘Atherosclerosis Risk In Communities’(ARIC) heeft 19 potentiële risicofactoren voor coronaire hartziekten onderzocht, alle nieuw. Deze factoren zijn gericht op ontsteking (zoals CRP), endotheelfunctie, fibrinevorming, fibrinolyse, vitaminen uit de B-groep en antilichamen tegen infectieuze agentia. Ook al lijkt de relatie van een bepaalde factor met coronaire hartziekten significant, dan uit zich dat niet in het gewicht indien men deze factor gaat inpassen in de reeds bestaande risicofactoren zoals bovenvermeld. De Framingham risicofactoren vertegenwoordigen tezamen een risico van ongeveer 80% op het optreden van coronaire hartziekten binnen vijf jaar. Uitgedrukt in getallen beweegt zich de Framinghamscore tussen 0,767 en 0,820. Van de nieuw onderzochte 19 risicofactoren bleef de bijdrage van 17 daarvan beperkt tot een getal kleiner dan 0,01 en de overige twee waren 0,010 (interleukine 6) en 0,011 (vitamine-B6). Gezamenlijk is het gewicht van deze 19 risicofactoren 0,052. Gebruik voegt dus niets toe aan het oude model. Overigens was het gewicht van de CRP die zo gewichtig in de titel vermeld wordt: 0,003. Voor de overige risicofactoren, hier niet genoemd, wordt de lezer verwezen naar het oorspronkelijke artikel. Verder behelpen wij ons dan maar met de voorspellende waarde van het klassieke Framingham-model.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 oktober 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 10 - Editie 10, 2006