Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ziekenhuisopnames ten gevolge van genees middelen

Door op 01-04-2005

Bijwerkingen van geneesmiddelen zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in de westerse wereld. In Engeland worden van alle patiënten die in National Health Hospitals worden opgenomen de persoonlijke, medische en administratieve gegevens opgeslagen in een databank: de Hospita) Episodes Statistics (HES) database. Waller en medewerkers hebben retrospectief met behulp van deze databank de ziekenhuisopnames geëvalueerd in de periode 1996-2000 die toe te schrijven zijn aan het gebruik van geneesmiddelen (volgens de tiende revisie van de International Classification of Diseases; ICD) en aan een externe oorzaak waarbij een geneesmiddel nauw betrokken is.vn Gedurende de studieperiode van 5 jaar vonden 58,8 miljoen ziekenhuisopnames plaats. Hiervan werden er 44.411 (0,083%) door gebruik van geneesmiddelen en 168.958 (0,314%) door een externe oorzaak veroorzaakt. Het aantal patiënten dat werd opgenomen als gevolg van gebruik van geneesmiddelen (volgens de ICD-10-codering) bleef in deze periode redelijk stabiel (7454 tot 8860 gevallen per jaar). Het aantal ziekenhuisopnames met een externe oorzaak nam gedurende deze periode met 40% per jaar toe (van 24.786 in 1996 tot 34.843 in zoon). Toch bleef het percentage van door geneesmiddelen veroorzaakte ziekenhuisopnames in deze groep tamelijk laag: 12-15%. In de discussie bespreken de auteurs het lage percentage van door bijwerkingen van geneesmiddelen veroorzaakte ziekenhuisopnames ten opzichte van andere studies.vn Wereldwijd zijn er veel van deze onderzoeken verricht en het lijkt erop dat 3-6% van alle ziekenhuisopnames plaatsvindt op basis van bijwerkingen van geneesmiddelen. De auteurs zetten dan ook vraagtekens bij het discriminerend vermogen van het gebruikte coderingssysteem. Onzorgvuldigheid van het gebruik ervan kan makkelijk tot onderschatting van het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van geneesmiddelgebruik leiden, zeker wanneer dit gecamoufleerd wordt door een externe oorzaak. De auteurs concluderen dan ook dat de HES-database niet goed bruikbaar is om een zorgvuldige schatting van het aantal door geneesmiddelen veroorzaakte ziekenhuisopnames te maken. Laat staan een uitspraak te doen over de veiligheid van geneesmiddelen. Voor het laatste is meer informatie nodig over de geneesmiddelen zelf en de individuele ziektegeschiedenis van de betrokken patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 april 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2005