Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Zijn protonpompremmers veilig bij langdurig gebruik?

Door op 01-02-2010

In een overzichtsartikel beschrijven Ali en medewerkers een literatuuronderzoek naar originele en overzichtsartikelen over bijwerkingen van protonpompremmers na langdurig gebruik. Protonpompremmers – met een veilig bijwerkingenprofiel - zijn wereldwijd veelgebruikte geneesmiddelen bij de behandeling van peptische ulcera en refluxziekten. De laatste jaren komen echter steeds meer signalen over mogelijke bijwerkingen na langdurig gebruik ervan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhoogde kans op voedingsdefi ciënties en infecties.
Mogelijke voedingsdeficiënties zijn gebrek aan vitamine B12, ijzer en calcium. In verschillende klinische onderzoeken verlaagt langdurig gebruik van protonpompremmers de absorptie van vitamine B12 en calcium. De verlaagde absorptie van calcium had verlaagde botdensiteit en botfracturen tot gevolg. Er is echter nog onvoldoende bewijs dat alle langdurige gebruikers van protonpompremmers in aanmerking moeten komen voor screening op osteoporose en routinematige controles van vitamine B12-concentraties. Vooralsnog geldt dit ook voor ijzer. In diverse klinische onderzoeken is aangetoond dat langdurige hyposecretie van maagzuur tot klinisch relevante malabsorptie van ijzer leidt. Of langdurige behandeling met protonpompremmers bij de doorsnee gebruiker daadwerkelijk leidt tot ijzergebrek is echter nog niet bekend.
Langdurig gebruik van protonpompremmers ging in verschillende onderzoeken ook samen met luchtweg- en maagdarminfecties, zoals Clostridium difficile en andere darminfecties en pneumonie. Men veronderstelt dat dit het gevolg is van vermindering van het natuurlijke afweermechanisme van het maagzuur. Of langdurig gebruik ook leidt tot een verhoogde kans op maag- en darmkanker is nog onvoldoende duidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig.
Op basis van bovenstaande mogelijke risico’s van langdurig gebruik van protonpompremmers stellen de auteurs dat artsen overmatig gebruik en inadequate toepassing moeten voorkómen. Ze verminderen daarmee zowel potentiële risico’s als gezondheidszorgkosten.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

�� Ali T, Roberts DN, Tierney WM. Long-term safety concerns with proton pump inhibitors. Am J Med 2009;122:896-903.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Nelissen-Vrancken, H.J.M.G.
Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 februari 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2010