Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Zoledroninezuur vergeleken met clodroninezuur bij multipel myeloom

Door op 30-06-2011

Bisfosfonaten worden als begeleidende behandeling toegediend aan patiënten met multipel myeloom om de osteoclastische activiteit in de botten tegen te gaan en daarmee de tumorgroei te remmen. Morgan et al. onderzochten de werkzaamheid van zoledroninezuur per infuus (4 mg) iedere 3-4 weken (behandeling A) in vergelijking met die van clodroninezuur (1600 mg dagelijks oraal; behandeling B) op de overlevingstijd, de progressievrije overlevingstijd en de algehele reactie.
Aan het onderzoek namen patiënten deel met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom; deze werden behandeld met intensieve of niet-intensieve inductiechemotherapie en gerandomiseerd naar behandeling A of B. In behandelgroep A werden 555 patiënten behandeld met intensieve inductiechemotherapie en 426 met niet-intensieve inductiechemotherapie. In behandelgroep B werden 556 patiënten behandeld met intensieve inductiechemotherapie en 423 met niet-intensieve inductiechemotherapie. Gemiddeld (mediaan) kregen de patiënten gedurende 350 dagen behandeling met bisfosfonaten voordat progressie van de ziekte optrad. De mediane vervolgperiode was 3,7 jaar.
Behandeling A verminderde de mortaliteit ten opzichte van behandeling B met 16% en leidde tot een levensverlenging van 5,5 maanden (50 vs. 44,5 maanden). Behandeling A leidde bovendien tot een 12% hogere progressievrije overleving (19,5 maanden ten opzichte van 17,5 maanden). De mate waarin complete of gedeeltelijke respons optrad bij behandeling met intensieve of niet-intensieve inductiechemotherapie in combinatie met behandeling A resp. B verschilde niet significant. Beide behandelingen werden goed verdragen en leidden tot weinig bijwerkingen. Kaaknecrose trad echter vaker op bij behandeling A dan bij behandeling B.
Deze bevindingen pleiten voor direct beginnen met de behandeling met bisfosfonaten als begeleidende/aanvullende therapie bij nieuw gediagnosticeerde gevallen van multipel m2yeloom.

Opmerking referent: behandeling met bisfosfonaten is bij nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom in Nederland al als standaard ingevoerd: eenmaal per vier weken infuus met bisfosfonaten vanaf het ogenblik dat de diagnose rond is.

Belangenverstrengeling: verschillende auteurs ontvingen sponsorgelden van de farmaceutische industrie.

Morgan GJ, Davies FE, Gregory WM, Cocks K, Bell SE et al. First-line treatment with zoledronic acid as compared with clodronic acid in multiple myeloma (MRC Myeloma IX): a randomised controlled trial. Lancet 2010;376:1989-99.

Zoledroninezuur is in Nederland op de markt als Aclasta® en als Zometa®
Clodroninezuur is in Nederland op de markt als Bonefos® en als Ostac®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 30 juni 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 5 - Editie 5, 2011