Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Zorg bij ouderen met hart- en vaatziekten

Hoe overwin je de hindernissen?

  • 00Inleiding
  • 01Kwetsbaarheid en de oudere patiënt
  • 02Overwegingen bij de behandeling van de oudere patiënt
  • 03De aanpak in het consult
  • 04Monitoring en medicatiebewaking
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Veel patiënten met hart- en vaatziekten behoren tot de groep patiënten van 75 jaar en ouder. Bij deze groep treden meer en eerder bijwerkingen van medicatie op, terwijl bij ouderen tegelijkertijd vaker sprake is van polyfarmacie. Bovendien ontbreekt bij deze groep de wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Bij het maken van therapeutische keuzes is het van belang in te schatten hoe vitaal of kwetsbaar een patiënt is. Kwetsbaarheid omschrijft een conditie die geassocieerd is met een verhoogde kans op achteruitgang van functioneren en een verkorte levensverwachting. Daarnaast betrekt de behandelaar de patiënt en diens naasten bij de keuze wel of niet te behandelen, waarbij de levensverwachting, de time until benefit van een middel, bijwerkingen en wensen van de patiënt zelf afgewogen worden. Wanneer een medicamenteuze therapie eenmaal is gestart, is het noodzakelijk de werking en bijwerkingen van het middel te monitoren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boogaard, M. van den
Verhagen, S.N.
van Marum, R.J.
Jansen, R.W.M.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 30 september 2023
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
•    kunt u een inschatting maken van de kwetsbaarheid van een patiënt en weet u welke veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek optreden bij ouderen;
•    weet u waarom u therapiekeuzes bij ouderen niet zonder meer kunt baseren op de richtlijnen en risicoscores;
•    heeft u handvatten om voor- en nadelen van het starten van nieuwe medicatie af te wegen;
•    heeft u inzicht in het belang van monitoring en medicatiebewaking bij ouderen.