Editie 1, 2006

Neuraminidaseremmers voor de behandeling van influenza

Aanbevolen Overzichten

Een influenza-infectie ontwikkelt zich jaarlijks opnieuw bij ongeveer 20% van de wereldbevolking. Ofschoon vaccinatie de uitgelezen strategie is om influenza te voorkomen, kan in geval van een pandemie deze strategie tekortschieten omdat er...

Naar artikel

Interacties tussen kruiden en geneesmiddelen

Aanbevolen Overzichten

Kruiden worden vaak in combinatie met geneesmiddelen gebruikt. Dit leidt tot het potentiële gevaar van interacties tussen het geneesmiddel en het kruid. Met als gevolg, het uitblijven van een effect of het optreden van een bijwerking. In veel...

Naar artikel

Het serotonine-syndroom en rabdomyolysedoor een intoxicatie met venlafaxine

Bijwerkingen

Een case report beschrijft de lotgevallen van een 21-jarige blanke vrouw na ziekenhuisopname, vijf uur na een intoxicatie met, volgens eigen zeggen, 7,8 g (circa 100 tabletten van de retardvorm) van het antidepressivum venlafaxine. Ze was...

Naar artikel

Gastroprotectie bijgebruik van SSRI’s?

Bijwerkingen

Er zijn aanwijzingen dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) ter behandeling van depressie en het optreden van gastrointestinale bloedingen. Serotonine komt bij vaatschade vrij uit...

Naar artikel

Risico op melanoma, schildklier-, hals- en colonkanker na gebruik van ovulatie-inducerende middelen

Bijwerkingen

Oestrogenen en progestagenen geven een verhoogd risico op hormoongevoelige carcinomen, zoals endometrium-, borst- en ovariumkanker. Een dergelijk verhoogd risico is eveneens aangetoond voor het ovulatie-inducerende middel clomifeen en is mogelijk...

Naar artikel

De macht van de farma-industrie: ontwikkeling, registratie en marketing van geneesmiddelen niet transparant genoeg

Diversen

De laatste 15 jaar is de regelgeving voor de beoordeling van geneesmiddelen voor toelating op de markt gestroomlijnd omdat de industrie klaagde dat het veelvoud van regels de innovatie belemmerde. Toch zijn er het laatste decennium zowel in...

Naar artikel

Onderzoek naar de toxiciteit van verschillende insecticiden

Diversen

Hoewel organische fosforverbindingen doorgaans als een homogene groep stoffen beschouwd worden, zijn het klinisch beeld bij een intoxicatie, de response op therapie met oximen en uitkomst niet voor alle individuele stoffen gelijk. Dit is de...

Naar artikel

Griep en vogelgriep

Diversen

In een review artikel in het British Medical Journal (BMJ) worden door een huisarts uit Birmingham een aantal wetenswaardigheden over influenza en vogelgriep op een rijtje gezet. Om te beginnen wordt uitgelegd dat een pandemie ontstaat als een...

Naar artikel

Type-II-diabetes en cardiovasculaire bescherming door strikte bloeddrukregulatie

Diversen

In de 21ste eeuw zal diabetes mellitus zich tot een epidemie ontwikkelen. Het aantal diabetici wordt nu nog geschat op 190 miljoen, terwijl de voorspelling voor 2025 de 300 miljoen passeert. De levensverwachting van diabetici is aanzienlijk...

Naar artikel

Vitamine-D en botbreuken: wat is de relatie?

Diversen

Men neemt algemeen aan dat vitamine-D-gebrek een grote invloed heeft op het optreden van botbreuken door een valpartij bij ouderen. Na de Landmark-studie van Chapuy et al. meent men dat toediening van Ca en vitamine-D, al dan niet in combinatie,...

Naar artikel

Buccaal midazolam of rectaal diazepam als eerste hulp bij kinderen met convulsies

Farmacologie

Zowel buccaal midazolam als rectaal diazepam worden gebruikt als eerste hulp bij kinderen met acute febriele en non-febriele convulsies. Het onderzoek was er op gericht het effect van beide middelen met verschillende toedieningswegen te...

Naar artikel

Voortijdig gestopte onderzoeken op basis van positieve resultaten

Farmacotherapie

Gerandomiseerde klinische onderzoeken die eerder dan gepland worden beëindigd als gevolg van (overweldigende) positieve resultaten ontvangen vaak veel aandacht en hebben grote gevolgen voor het dagelijks klinisch handelen. Er is echter weinig...

Naar artikel

Behandeling van astma bij kinderen

Farmacotherapie

Voor de behandeling van astma bij kinderen zijn inhalatiesteroïden middelen der keuze. Als alternatief zijn recent ook de leukotrieënreceptorantagonisten beschikbaar gekomen. Met name montelukast is geregistreerd voor de behandeling van astma....

Naar artikel

Hormoon substitutietherapie en endometriumkanker

Farmacotherapie

Vrouwen die hormoon substitutietherapie (HST) gebruiken met alleen oestrogenen hebben een verhoogde kans op endometriumkanker. Omdat epidemiologische gegevens laten zien dat door combinatie met progestativa deze kans afneemt, wordt deze...

Naar artikel

Colchicine als eerste keus bij terugkerende pericarditis

Farmacotherapie

Acute pericarditis is een ontsteking van het hartzakje dat vaak gepaard gaat met de vorming van een wisselende hoeveelheid pericardvocht. Ze kan verschillende oorzaken hebben, zoals ischemie na een myocardinfarct, een bacteriële of virale...

Naar artikel

Astma en reflux:effecten van lansoprazol

Farmacotherapie

Een relatie tussen het bestaan van gastro-oesofageale reflux en astma is al langer bekend, maar de effecten van behandeling van reflux op pulmonale klachten zijn in diverse studies niet consistent gebleken. Om die reden is door een groep...

Naar artikel

Ingrijpen bij een acute niercrisis: NSAID’s, opiaten of een combinatie van beide?

Farmacotherapie

Pijn bij acute nierkolieken wordt veroorzaakt door een obstructie van de urinewegen door niersteentjes. Hierdoor ontstaat een drukverhoging op de wanden. De drukverhoging induceert de lokale prostaglandineproductie die vasodilatatie tot gevolg...

Naar artikel

Het effect van het minderen van roken op het risico om longkanker te ontwikkelen

Kortweg

Veel mensen die roken zijn niet in staat of willen niet stoppen met roken. Om de schade van het roken toch te beperken is een strategie het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt te beperken. Of deze strategie ook werkelijk tot een...

Naar artikel

Medicatiefouten in het ziekenhuis

Kortweg

Guchelaar et al. geven een gedegen overzicht van medicatiefouten in het ziekenhuis. Na een beschrijving van de omvang van het probleem en de gevolgen in termen van morbiditeit, mortaliteit en kosten trekken ze lering uit voorbeelden bij de...

Naar artikel

Het ontwikkelen van een transparante relatie met de farmaceutische industrie

Redactioneel

Naar aanleiding van de Vioxx-affaire heeft de auteur, zelf adviseur bij een farmaceutische firma, gepoogd hoe men de relatie van onderzoekers, voorschrijvers, afleveraars en gebruikers (patiëntenverenigingen) met de farma-industrie meer...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte