Editie 1, 2015

Benzodiazepines, zolpidem en zopiclon: effecten op de slaap 1 punt

Nascholingsartikel

Insomnie is de meest voorkomende categorie slaapstoornissen. Gezien de negatieve invloed van slaaptekort op het functioneren overdag en de kwaliteit van leven, is het belangrijk chronische insomnie te diagnosticeren en te behandelen. In de...

Naar artikel

Antibioticagebruik in Nederland: surveillance, resistentie en beleid 1 punt

Nascholingsartikel

Het verminderen van resistentieontwikkeling begint bij rationeel gebruik van antibiotica. Hiervoor is het nodig het antibioticagebruik systematisch in kaart te brengen. In Nederland wordt dit gedaan door de SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica...

Naar artikel

De medicamenteuze behandeling van een acuut loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes

Bijzondere patiënten

Twee van de drie kinderen met trommelvliesbuisjes krijgen een loopoor in het eerste jaar na plaatsing van de buisjes. In de dagelijkse praktijk zijn antibiotica oordruppels (al dan niet in combinatie met een glucocorticoïd), een oraal...

Naar artikel

Ontstekingsremmende medicatie en risico op hart- en vaatziekten: een hart onder de riem voor reumapatiënten

Bijwerkingen

Hart- en vaatziekten vormen een spectrum van aandoeningen waarbinnen ontsteking een belangrijke rol speelt bij de ontstaanswijze ervan. Recent is aangetoond dat bij patiënten met chronische gewrichtsontstekingen vaker hart- en vaatziekten...

Naar artikel

Verbeteren van de huisartsenzorg met een bonussysteem

Vergoeding

Een pay-for-performance (P4P-)programma is ontwikkeld samen met de beoogde gebruikers. De inhoud van de prestatiemeting is vormgegeven en aan deze prestatiemeting is een bonus gekoppeld. De beoogde gebruikers waren 65 huisartsenpraktijken en...

Naar artikel

Genderspecifieke preventie in de huisartsenpraktijk

Preventie in de huisartsenpraktijk bij vrouwen is mogelijk, omdat vrouwen al regelmatig in de huisartsenpraktijk komen. Het actief oproepen van vrouwen voor preventieve activiteiten is derhalve minder van belang en preventie kan in de vorm van...

Naar artikel

Uitwisseling van gegevens

In de schijnwerpers

In 2013 is in de Geneesmiddelenwet een paragraaf opgenomen over de uitwisseling van gegevens tussen artsen en apothekers. De wet voorziet erin dat een voorschrijver de apotheker informeert over laboratoriumwaarden en de reden van voorschrijven...

Naar artikel

No science is an island

Forum

Dr. Martine van Eijk heeft zich meer dan tien jaar actief ingezet voor MFM en de voorloper ervan Medisch-Farmaceutische Mededelingen. Met deze bijdrage, waarin zij een aantal kritische noten kraakt over onderzoek en beleid, sluit zij haar...

Naar artikel

Effectiviteit antidepressiva bij winterdepressie

CAT

Een winterdepressie is een depressie waarbij de symptomen in de herfst beginnen en in het voorjaar weer verdwijnen en die minimaal twee winters is opgetreden. De NHG-Standaard Depressie adviseert onder andere een antidepressivum. Wij onderzochten...

Naar artikel

Praktische hulp bij het switchen van psychofarmaca: de switchtabellen

Interacties

Bij de behandeling van psychiatrische patiënten komt het veelvuldig voor dat er tussen verschillende psychofarmaca geswitcht moet worden. De wijze waarop dit verantwoord kan gebeuren, roept vaak vragen op. De onafhankelijke,...

Naar artikel

Medicatieveiligheid bij nierfalen

Medicatieveiligheid

Patiënten met chronische nierschade lopen een verhoogd risico op medicatiegerelateerde schade. In de regio Zwolle werd in kaart gebracht hoeveel mensen risico liepen op medicatiefouten door nierfalen en werd er gekeken of het aantal...

Naar artikel

Bemonstering met de bloedspotmethode bij therapeutic drug monitoring

Laboratorium

Geneesmiddelconcentraties worden over het algemeen in serum- of plasmamonsters bepaald: therapeutic drug monitoring (TDM) en toxicologie. Er is recent een nieuwe monsternametechniek beschikbaar gekomen: de bloedspotmethode. Na een vingerprik...

Naar artikel

Medisch-farmaceutische beslisregels in ziekenhuisfarmacie ter voorkoming ongewenste effecten geneesmiddelgebruik

Bijwerkingen

Ongewenste effecten van geneesmiddelen (Engelse afkorting ADE’s) treden regelmatig op bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Er zijn verschillende methoden beschreven om het aantal ADE’s te verminderen, onder andere...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte