Editie 10, 2006

Wondbehandeling: niet-chirurgisch

Aanbevolen Overzichten

Het artikel omvat een overzicht van alles wat aangewend wordt om niet of slecht genezende wonden op niet-chirurgische wijze te helpen dichten. Ondanks alle technologische vooruitgang en een uitgebreide keuzemogelijkheid blijven er moeilijk te...

Naar artikel

Geneesmiddelen en ouderen

Aanbevolen Overzichten

Onlangs verscheen in het British Journal of Clinical Pharmacology een vierdelige serie over de effectiviteit van statines, ACE-remmers en angiotensine-IIreceptorantagonisten, bètablokkers en vitamine-D en bisfosfonaten bij ouderen1,2,3,4....

Naar artikel

De ziekte van Alzheimer

Aanbevolen Overzichten

In de Lancet van juli jongstleden zijn 13 pagina’s tekst, ondersteund door 184 referenties, ingeruimd voor een overzicht betreffende de stand van zaken bij de ziekte van Alzheimer. “Dat is mij te veel”, zal de lezer zeggen. Toch...

Naar artikel

Klinisch relevante interacties met anti-epileptica

Aanbevolen Overzichten

Sommige patiënten gebruiken voor de behandeling van hun epilepsie al een combinatie van meerdere middelen. Anderen die voor deze aandoening met monotherapie behandeld worden zullen, op enig moment in hun leven, voor de behandeling van andere...

Naar artikel

Geen bewijs voor de werkzaamheid van multivitaminepreparaten

Aanbevolen Overzichten

Een panel, ingesteld door het US National Institute of Health, concludeerde onlangs dat er onvoldoende bewijs is om het gebruik van voedingssupplementen met multivitamines en mineralen aan te raden dan wel te ontraden. Na een beoordeling van de...

Naar artikel

Imipenemgebruik door patiënten met een immediate-type overgevoeligheid voor penicilline

Bijwerkingen

Algemeen wordt het toedienen van imipenem/ cilastatine aan patiënten met een IgE-gemedieerde overgevoeligheid voor penicilline als zeer risicovol beschouwd omdat in een onderzoek van Saxon et al. werd aangetoond dat ten gevolge van...

Naar artikel

Geen ACE-remmers tijdens zwangerschap!

Bijwerkingen

ACE-remmers zijn in het tweede en derde trimester van de zwangerschap gecontraïndiceerd. De aangeboren afwijkingen logen er ook niet om: oligohydramnion, groeivertraging, onderontwikkeling van longen en schedel, gewrichtscontracturen, nierfalen,...

Naar artikel

SSRI’s en suïcide

Bijwerkingen

Er worden over het gebruik van SSRI’s tegengestelde claims gehanteerd ten aanzien van het risico op suïcide: enerzijds zou door toenemend gebruik van SSRI’s de incidentie van suïcide zijn verminderd, anderzijds zouden SSRI’s...

Naar artikel

Staken van astmamedicatie vroeg in de zwangerschap

Bijwerkingen

Astma is een veel voorkomende chronische complicatie bij zwangerschap. Het gebruik van astmamedicatie tijdens de zwangerschap is tot dusver nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Enriquez et al. hebben hiertoe nu een poging gewaagd. Met...

Naar artikel

Wordt de schatting van het coronaire risico beter met C-reactive protein en andere nieuwe risicofactoren?

Diversen

Sinds 1998, na het Framingham-onderzoek, kunnen wij iemands risico op coronaire hartziekten redelijk goed schatten. De belangrijkste risicofactoren zijn door dit onderzoek bekend geworden: leeftijd, sekse, ras, verhoogde bloeddruk, roken van...

Naar artikel

De effecten van koffie en een dutje op de kwaliteit van nachtelijk autorijden en op het werk tijdens nachtdienst

Diversen

In geïndustrialiseerde landen hangt 20% van de verkeersongelukken samen met slaperigheid/in slaap vallen achter het stuur.

Naar artikel

Effectiviteit van naaldloze toediening van recombinant humaan groeihormoon bij volwassenen met een groeihormoondeficiëntie

Farmacologie

Recombinant humaan groeihormoon (rhGH, somatropine) wordt zowel bij kinderen als volwassenen met een groeihormoondeficiëntie (GHD) toegepast, meestal in de vorm van een subcutane injectie. Dit kan bij patiënten met een naaldfobie leiden tot...

Naar artikel

Bepaling van de antihistamineactiviteit met thermografie

Farmacologie

Om de antihistamineactiviteit van levocetirizine en fexofenadine te bepalen werd door thermografie van het gelaat met een infraroodcamera bepaald wat de reactie op een testdosis histamine was. Het resultaat werd vergeleken met bekende parameters...

Naar artikel

Verschillen tussen WHO ‘Defined Daily Doses’ en ‘Prescribed Daily Doses’ van antibiotica

Farmacologie

Op Europees niveau wordt veel onderzoek gedaan naar antibioticagebruik, zowel extra- als intramuraal1,2. Voor het uitdrukken van blootstelling aan antibiotica wordt in het algemeen de ATC/DDD-methodologie van de WHO gebruikt. Hierbij wordt het...

Naar artikel

Dysmenorroe: diagnose en behandeling

Farmacotherapie

Dysmenorroe is zeer heftige pijn in de onderbuik en de rug tijdens de menstruatie. Het is waarschijnlijk de meest voorkomende gynaecologische aandoening bij vrouwen ongeacht leeftijd of ras. De auteurs van een artikel in de British Medical...

Naar artikel

Hoge doseringen fluticason per inhalatie geen vervanging voor oraal prednisolon bij een acute astma-aanval bij kinderen

Farmacotherapie

Het doel van dit onderzoek was na te gaan wat bij kinderen met milde tot matig-ernstige astma met een acute aanval het verschil was tussen de behandeling met inhalatiesteroïden en oraal prednisolon als het geforceerde expiratoire volume in 1...

Naar artikel

Effectiviteit van antipsychotische therapie bij patiënten onder ambulante behandeling na een eerste ziekenhuisopname

Farmacotherapie

De behandelingsstrategieën bij schizofrenie zijn vooral gebaseerd op bevindingen in gerandomiseerde gecontroleerde studies, die vaak moeilijk extrapoleerbaar zijn naar de dagelijkse praktijk. De meeste studies geven bijvoorbeeld geen informatie...

Naar artikel

Recombinant thyrotropine bij de behandeling van niet toxisch struma met J131

Farmacotherapie

Thyrotropine (TSH; thyroid stimulating hormone) is een peptide hormoon uit de hypofysevoorkwab dat de schildklier aanzet tot versterkte jodiumopname en aldus versterkte hormoonproductie. Dat laatste onderdrukt weer de vorming van TSH, zodat er...

Naar artikel

Effectiviteit en aanvaardbaarheid van een lidocaïnespray tijdens spontane partus

Farmacotherapie

Bij een nationaal onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek dat veel verloskundigen substanties aanbrengen op het perineum teneinde pijnvermindering te bewerkstelligen tijdens de partus (uitdrijvingsfase). Sommigen gebruiken daarvoor lidocaïne...

Naar artikel

Effectiviteit van vijf dagen oraal nabehandelen met amoxicilline volgend op drie dagen intraveneus behandelen in de kliniek voor milde en matig ernstige longontsteking die perifeer werd opgedaan

Farmacotherapie

Aan dit uitstekend uitgevoerd en beschreven gerandomiseerd dubbelblinde onderzoek namen aanvankelijk 186 mensen deel, allen met milde tot matig ernstige pneumonie in het ziekenhuis opgenomen. Zij kregen daar drie dagen intraveneus amoxicilline....

Naar artikel

Fluoxetine als terugvalpreventie bij de behandeling van anorexia nervosa

Farmacotherapie

‘Anorexia nervosa’ betekent letterlijk gebrek aan eetlust door een psychische oorzaak. Mensen met anorexia nervosa hebben echter wel degelijk honger, maar proberen dat gevoel te onderdrukken. Het is een ernstige en moeilijk...

Naar artikel

Valaciclovir ter preventie van terugkerende herpes bij bevalling

Farmacotherapie

Genitale herpes simplex behoort tot de meest voorkomende virale seksueel overdraagbare aandoeningen in de Verenigde Staten. 25-30% Van de vrouwen heeft antilichamen tegen het herpessimplexvirus (HSV), vaak zonder klinische symptomen. Transmissie...

Naar artikel

Profylactische behandeling met doxycycline ter preventie van recidiverende koorts na een tekenbeet

Farmacotherapie

Verschillende soorten teken kunnen na hun beet een infectie overbrengen gekenmerkt door recidiverende koorts;‘tick-borne relapsing fever (TBRF)’. De kans om geïnfecteerd te geraken met de Borrelia persica spirocheet na een beet is...

Naar artikel

Behandeling van opvliegers: vergelijking van gabapentine, oestrogeen en placebo

Farmacotherapie

Ongeveer driekwart van de vrouwen ervaren rond de menopauze opvliegers en andere hinderlijke symptomen. Hoewel de behandeling met oestrogenen zeer werkzaam is, zijn aan de toepassing van deze vrouwelijke geslachtshormonen bezwaren verbonden. Zo...

Naar artikel

Effecten van digoxine op morbiditeit en mortaliteit bij diastolisch hartfalen

Farmacotherapie

Circa 50% van de vijf miljoen patiënten met hartfalen in de Verenigde Staten heeft diastolisch hartfalen, gedefinieerd als klinisch hartfalen met een (bijna) normale ejectiefractie (LVEF), dat wil zeggen van > 45%.

Naar artikel

ABC van COPD: farmacotherapie met behulp van inhalatietherapie

Farmacotherapie

Als onderdeel van een serie van artikelen in de British Medical Journal, worden in dit overzicht de verschillende behandelmogelijkheden van COPD-patiënten met behulp van inhalatietherapie toegelicht.

Naar artikel

ABC van COPD: farmacotherapie met orale middelen

Farmacotherapie

Dit artikel is onderdeel van een serie van artikelen in de British Medical Journal over de behandeling van COPD.

Naar artikel

ABC van COPD: zuurstof en inhalatoren bij COPD

Farmacotherapie

Dit artikel is onderdeel van een serie van artikelen in de British Medical Journal over de behandeling van COPD.

Naar artikel

ABC van COPD: acute exacerbaties bij COPD

Farmacotherapie

Dit artikel is onderdeel van een serie van artikelen in de British Medical Journal over de behandeling van COPD.

Naar artikel

ABC van COPD: primaire en palliatieve zorg

Farmacotherapie

Dit artikel is onderdeel van een serie van artikelen in de British Medical Journal over de behandeling van COPD.

Naar artikel

CVVH of hemodialyse bij patiënten met Multi-organ-failure

Kortweg

CVVH (continue veno-veneuze hemodiafiltratie, CVV-HDF) is een nierfunctievervangende therapie die vaak op intensivecareafdelingen wordt toegepast en continu van aard is. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke hemodialyse die om de dag...

Naar artikel

N-acetylcysteïne bij contrastmiddelgebruik

Kortweg

Het gebruik van contrastmiddelen en dan vooral hoge doseringen bij röntgendiagnostiek geeft aanleiding tot nefropathie. Hartinfarctpatiënten die behandeld worden met PCI (percutane interventie, dotteren) lopen onder andere door het hoge...

Naar artikel

Weet wat u leest!

Redactioneel

Hoofdredacteuren van tijdschriften (en eigenaars daarvan) hebben een belangrijke invloed op de inhoud van het tijdschrift1. De hoofdredacteur moet alle relevante manuscripten beoordelen, het commentaar van de reviewers in acht nemen, en deze...

Naar artikel

Behandeling van hypertensie bij hoogrisicopatiënten

Redactioneel

De incidentie van hart- en vaatziekten neemt toe bij oplopende systolische en diastolische bloeddruk, over het gehele bereik van 115/75 tot 185/115 mmHg. De afname van het risico op het ontwikkelen van een cardiovasculaire complicatie neemt...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte