Editie 2, 2008

Gebruik van topische anesthetica en orale analgetica bij immunisaties: de praktijk van alle dag

Diversen

Tijdens routine baby- en kleutercontrole worden ook in Canada vaccinaties toegediend. Niet bekend was hoe er precies over pijnstilling gedacht werd, zowel tijdens toediening van een injectie als in de uren daarna. Over deze twee onderwerpen...

Naar artikel

Risperidon voor de behandeling van ernstige depressie

Farmacologie

Depressie is een veelvoorkomend ziektebeeld. Van alle volwassenen tot 65 jaar in Nederland heeft 6% thans een depressie of heeft deze onlangs gehad. Onder jongeren en ouderen boven de 65 jaar is dit percentage 2-3%. In totaal hebben 750.000...

Naar artikel

Is er interactie tussen amiodaron en statines?

Farmacologie

Amiodaron vertoont een interactie met simvastatine maar niet met pravastatine. Bij 12 gezonde proefpersonen is prospectief, crossover, gerandomiseerd open onderzoek verricht naar de farmacokinetiek van simvastatine (40 mg eenmalig) en...

Naar artikel

De mTOR-remmers: veelbelovend, maar veel van hetzelfde

Farmacotherapie

Een mogelijk nieuwe, interessante groep geneesmiddelen zijn de mTOR-remmers, met sirolimus als bekendste vertegenwoordiger. Hartford en Ratain beschrijven wat reeds bekend is van deze geneesmiddelen en wat we er in de toekomst van kunnen...

Naar artikel

Goed klinisch onderzoek bij kinderen: volhouden!

Farmacotherapie

Hartfalen is de belangrijkste oorzaak van harttransplantatie bij kinderen en adolescenten. Er is geen gerandomiseerd onderzoek gedaan naar de farmacotherapie bij kinderen met hartfalen. Alle richtlijnen zijn geëxtrapoleerd van data bij...

Naar artikel

Hoge doses ibuprofen bij cystische fibrose

Farmacotherapie

Cystische fibrose (taaislijmziekte) of mucoviscoïdose is de meest voorkomende levensbekortende genetische aandoening van het blanke ras met een incidentie van 1 op 3200 geboorten in de Verenigde Staten. (Toelichting referent: bij gekleurde...

Naar artikel

Longtoxiciteit na toediening van erlotinib

Farmacotherapie

Erlotinib is een selectieve remmer van ‘epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase’. Het remt intracellulaire fosforylering van EGFR, wat leidt tot celstasis en/of celdood bij EGFR-positieve tumoren. Het is chemisch...

Naar artikel

Anabole behandeling van osteoporose

Farmacotherapie

Grote aantallen mensen hebben een verminderde botmassa, en zij hebben daardoor een toegenomen risico op fracturen. Deze fracturen leiden tot substantiële morbiditeit en mortaliteit, en gaan daardoor gepaard met hoge kosten. Preventie en...

Naar artikel

Antibioticagebruik in het eerste levensjaar verhoogt bij kinderen de kans op astma

Farmacotherapie

De prevalentie van astma is in de geïndustrialiseerde landen de laatste decennia sterk toegenomen. Over de oorzaak bestaan verschillende hypothesen, zoals de ‘hygiëne hypothese’ en de ‘microflora hypothese’. De...

Naar artikel

Gecombineerde renine-angiotensinesysteem-remmers geven veel bijwerkingen

Farmacotherapie

Bij disfunctie van de linkerventrikel (hartfalen) kan het hart worden ontlast door toepassing van ‘angiotensine converting enzyme’(ACE)-remmers, die de perifere weerstand en het circulerend volume verminderen. Vaak wordt daaraan een...

Naar artikel

Preventie van spontane preterme geboorte

Farmacotherapie

Preterme geboorte wil zeggen geboorte vóór een zwangerschapsduur van 37 weken. Een preterme bevalling kan voor een specifieke indicatie worden ingezet, maar ook spontaan zijn. Een spontane preterme bevalling kan een gevolg zijn van spontane...

Naar artikel

Sequentiële of combinatiechemotherapie voor mensen met primair non-curabel coloncarcinoom?

Farmacotherapie

In de Lancet van 14 juli 2007 verscheen een tweetal omvangrijke, goed uitgevoerde onderzoeken, die geheel los van elkaar staan, maar dezelfde vraagstelling hebben: hoe kunnen wij mensen met coloncarcinoom dat bij diagnose al niet curabel is, nog...

Naar artikel

Nieuwe behandelmethoden voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Farmacotherapie

Maculadegeneratie is de voornaamste oorzaak van visusverlies in de ontwikkelde landen. Sinds twee jaar is er echter goede hoop voor degenen die lijden aan de zogenaamde natte of neovasculaire vorm van maculadegeneratie.Deze vorm is het meest...

Naar artikel

Behandeling met androgenen: dé remedie tegen spierzwakte bij oudere mannen? Een meta-analyse

Farmacotherapie

Hormoontherapie en behandeling met androgenen als middel om gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen bij ouderen krijgen veel aandacht van professionele en publieke zijde. Recente rapporten van grote gerandomiseerde onderzoeken hebben...

Naar artikel

Werkingsintrede van antidepressiva: zes weken wachten?

Farmacotherapie

Het National Institute for Health and Clinical Excellence stelt dat patiënten die antidepressiva gaan gebruiken op de hoogte moeten worden gesteld van de mogelijke vertraging bij de werkingsintrede. Dit geeft weer wat men in het algemeen denkt,...

Naar artikel

Combinatietherapie bij osteoporose

Redactioneel

Voor de behandeling van osteoporose staan ons verschillende soorten geneesmiddelen ter beschikking: bisfosfonaten, teriparatide (bijschildklierhormoon, PTH1-34), oestrogeenreceptor modulatoren (raloxifeen), hormonale therapie en calcitonine. Ook...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte