Editie 2, 2011

Behandeling met groeihormoon bij kinderen: vooralsnog geen toename van kanker

Bijwerkingen

Sinds het optreden van kanker bij verschillende kinderen die met recombinant humaan groeihormoon waren behandeld, is er discussie over een mogelijk toegenomen risico op kanker door gebruik van groeihormoon. Naar aanleiding daarvan onderzochten...

Naar artikel

Anti-epileptica en suïcide

Bijwerkingen

Suïcide en suïcidepogingen zijn wereldwijd een veel voorkomend en dramatisch probleem. Bekend is dat stemmingsstoornissen de kans op suïcide(pogingen) verhogen. Epilepsie verhoogt zowel het risico op suïcide bij patiënten met psychiatrische...

Naar artikel

Ibuprofen samen met paracetamol: geen verhoogd risico

Bijwerkingen

Ibuprofen en paracetamol zijn vaak aanwezig in de huisapotheek. Beide geneesmiddelen veroorzaken bij verantwoord gebruik weinig problemen. Toch hebben ze elk hun kenmerkende bijwerkingen, die vooral bij hoge doseringen kunnen optreden. De...

Naar artikel

Ernstige leverschade door gebruik van dronedarone

Bijwerkingen

De Food & Drug Administration (FDA) waarschuwt voor ernstige leverafwijkingen bij het gebruik van dronedarone. Deze bijwerking komt weliswaar zelden voor, maar kan zeer ernstig verlopen en heeft in enkele gevallen een levertransplantatie...

Naar artikel

Worden ‘letters to the editor’ adequaat afgehandeld?

Diversen

Brieven aan de redactie zijn essentieel voor het wetenschappelijke debat. Zij kunnen de lezers wijzen op beperkingen die de auteurs, de beoordelaars (‘peer review’) en de hoofdredacteur over het hoofd hebben gezien. Er zijn geen richtlijnen...

Naar artikel

Kosteneffectiviteit van pneumokokkenvaccinatie onder Nederlandse kinderen

Diversen

Wereldwijd komen infecties door pneumokokken vaak voor bij kinderen. Veelal is de oorzaak de grampositieve bacterie Streptococcus pneumoniae. Men onderscheidt invasieve pneumokokkeninfecties (bacteriëmie, meningitis, artritis) waarbij de...

Naar artikel

Ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen alzheimer

Farmacologie

In een overzichtsartikel beschrijven Carter et al. de ontwikkelingen in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Zij geven aan dat op dit moment twee processen zijn ontdekt die verantwoordelijk worden geacht voor de ontwikkeling van alzheimer....

Naar artikel

Warfarine, vitamine K-inname en farmacogenetica

Farmacologie

Vitamine K is een essentiële cofactor voor de synthese van vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren: factor II, VII, IX en X. Bij deze reacties wordt vitamine K omgezet in vitamine K-epoxide, dat door VKORC1 (‘vitamin K epoxide reductase...

Naar artikel

Herkenning en hantering van geneesmiddelinteracties bij HIV-patiënten

Farmacologie

Antiretrovirale combinatietherapie (cART) heeft de overleving van HIV-geïnfecteerden sterk verbeterd. cART bestaat vaak uit een combinatie van een proteaseremmer, een niet-nucleoside reverse transcriptaseremmer en twee nucleoside reverse...

Naar artikel

Preventie van mucositis ten gevolge van chemotherapie bij kanker: meer dan een kers op de taart

Farmacotherapie

Patiënten die chemotherapie ontvangen (met name in combinatie met stamceltransplantatie) ervaren buccale mucositis als een vervelende en vaak zeer pijnlijke complicatie. Ze vermijden de inname van voedsel, met uitputting als gevolg. Orale ulcera...

Naar artikel

Werkzaamheid en veiligheid van adalimumab bij patiënten met plaque psoriasis die onvoldoende verbetert op etanercept

Farmacotherapie

Etanercept is een fusie-eiwit dat zich bindt aan het cytokine tumornecrosefactor-α (TNF-α). Het wordt veelvuldig gebruikt bij de behandeling van matig tot ernstige psoriasis. Na een behandeling van twaalf weken met 50 mg etanercept sc...

Naar artikel

Ivabradine bij chronisch hartfalen

Farmacotherapie

Chronisch hartfalen komt voor bij 2-3% van de populatie in de westerse wereld. Met de bestaande behandelmethoden is de prognose nog steeds matig. De standaardbehandeling omvat bètablokkers en antagonisten van het...

Naar artikel

Nieuwe behandelingen voor migraine: telcagepant en topiramaat

Farmacotherapie

Alhoewel triptanen voor vele patiënten verlichting brengen, toont een aanzienlijk deel van de patiënten onvoldoende verbetering op behandeling met deze stoffen. Ook de bijwerkingen, met name vasoconstrictie, zorgen voor belangrijke beperkingen....

Naar artikel

Calciumantagonisten en geheugen bij oudere patiënten met hypertensie

Farmacotherapie

Van alle gevallen van dementie is 50-60% het gevolg van de ziekte van Alzheimer, 30% heeft een vasculaire oorzaak en 10-20% is een mengvorm. Zo is hypertensie één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van cerebrovasculaire...

Naar artikel

Behandeling van jeuk met systemische μ-opiaat-receptorantagonisten

Farmacotherapie

Gedurende de afgelopen twee decennia zijn μ-opiaat receptorantagonisten (MORA’s) gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van chronische jeuk. In dubbelblind gecontroleerd onderzoek is een significant anti-pruritisch effect...

Naar artikel

Exenatide bij diabetes mellitus type 2

Farmacotherapie

De diabeteszorg is sterk in ontwikkeling, hetgeen zich uit in verschillende nieuwe behandelvormen. Exenatide is een GLP-1 (‘glucagon-like peptide-1’) receptoragonist. Het bevordert de glucoseafhankelijke insulinesecretie, onderdrukt de...

Naar artikel

Preventie van prostaatcarcinoom

Farmacotherapie

Dutasteride is een 5-α-reductaseantagonist die de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron remt. In Nederland is het middel geregistreerd voor de behandeling van benigne prostaathypertrofie (BPH). Andriole en medewerkers voerden een...

Naar artikel

Lage dosering erytromycine bij patiënten met onverklaarde langdurige hoestklachten

Farmacotherapie

Onverklaarde chronische hoestklachten zijn een toestand waarvoor geen bevredigende behandeling bestaat. De auteurs hebben in voorgaand onderzoek aanwijzingen verzameld dat hoest op enige manier verband houdt met een neutrofiele ontstekingsreactie...

Naar artikel

Preventie en behandeling van diabetische retinopathie

Redactioneel

Diabetische retinopathie is vooral bij ouderen de belangrijkste oorzaak van blindheid. De prevalentie ervan neemt, ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelmogelijkheden, gestaag toe: wereldwijd tussen 2000 en 2010 van 171 miljoen tot...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte