Editie 2, 2017

Het gebruik van geneesmiddelen na bariatrische chirurgie (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Bariatrische chirurgie is bij obesitas de enige behandeloptie die leidt tot een blijvende gewichtsreductie. Patiënten met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m² of met een BMI > 35 kg/m² en één of meer comorbiditeiten kunnen in aanmerking...

Naar artikel

Farmacogenetica: van genetisch profiel tot advies (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Farmacogenetica richt zich op het verbeteren van de farmacotherapie door rekening te houden met het genetisch profiel van een patiënt. Zo kan er genetische variatie zijn op het gebied van farmacokinetiek, farmacodynamiek en via indirecte...

Naar artikel

Stimulantia en het zich ontwikkelende brein

Bijzondere patiënten

Stimulantia worden op grote schaal voorgeschreven bij de behandeling van attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Op korte termijn verminderen stimulantia de symptomen van ADHD. De langetermijneffecten van ADHD-medicatie op het zich...

Naar artikel

Gevolgen van nicotinevervangende middelen tijdens de zwangerschap voor de longontwikkeling van het kind

Bijwerkingen

Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk voor zowel moeder als kind. Er zijn sterke aanwijzingen dat nicotine op zichzelf, zonder alle andere toxische substanties uit de geïnhaleerde rook van de sigaret, ook negatieve effecten heeft op...

Naar artikel

Een epistemologisch onderbouwde interpretatie van observationeel onderzoek

Richtlijnen

In de hiërarchie van wetenschappelijk bewijs wordt observationeel onderzoek ondergeschikt gesteld aan experimenteel onderzoek. Maar wanneer resultaten uit observationeel onderzoek desalniettemin ook tot wetenschappelijke kennis worden gerekend,...

Naar artikel

De e-sigaret: een update

Bijwerkingen

Dit artikel geeft een update van de belangrijkste ontwikkelingen in het onderzoek naar de elektronische sigaret (e-sigaret) in de afgelopen twee jaar. Nederlandse jongeren hebben inmiddels vaker geëxperimenteerd met een e-sigaret dan met een...

Naar artikel

Nieuw geregistreerd: insuline glargine (Lusduna®)

Nieuwe middelen

Insuline glargine is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 2 jaar.

Naar artikel

Informatiebehoeften

Veel Nederlanders gebruiken geneesmiddelen. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de werking van deze geneesmiddelen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Het aanbod aan geneesmiddeleninformatie in Nederland is...

Naar artikel

Wees alert op matige vertaalbaarheid van studies

Forum

Er is in toenemende mate bezorgdheid over de manier waarop onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen wordt uitgevoerd. De studies de gebruikt worden voor registratie van een middel includeren vaak een homogene populatie met...

Naar artikel

Longzorgproject Nijkerk

'Vernieuwende aanpak naar aanleiding van een uniek contract'

In de schijnwerpers

In juni 2015 is het project Longzorg Nijkerk van start gegaan. Een project voor COPD-zorg - en later ook astmazorg - gebaseerd op een integraal meerjarencontract met de zorgverzekeraar. Hierdoor is het voor de eerste en tweede lijn mogelijk op...

Naar artikel

Lage dosis naltrexon bij fibromyalgie

CAT

Een duidelijk causale verklaring voor de pijnklachten bij fibromyalgie ontbreekt en het effect van medicamenteuze behandeling is beperkt. De vraag is of een lage dosis naltrexon effectief is als pijnbestrijding bij fibromyalgie.

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte