Editie 3, 2008

Geneesmiddelinteracties met roken

Bijwerkingen

Vele geneesmiddelinteracties met tabaksrook zijn beschreven en daarom zouden artsen patiënten altijd moeten vragen of ze rokers zijn. Rokers hebben (soms fors) hogere doses nodig voor eenzelfde effect.

Naar artikel

OAC en kankerrisico

Bijwerkingen

Sinds de introductie van OAC – begin jaren ’60 – hebben naar schatting 300 miljoen vrouwen ‘de pil’ geslikt. Vele studies zijn gedaan om een mogelijk verband tussen pilgebruik en kanker aan te tonen.

Naar artikel

Wat voedsel is voor de een, is gif voor de ander

Bijwerkingen

Al sinds lange tijd worden neveneffecten van voedsel beschreven. Deze zijn grofweg onder te verdelen in twee soorten. De eerste betreft overgevoeligheid voor voedingsbestanddelen leidend tot ernstige ziekte, zoals voedselallergie die via IgE tot...

Naar artikel

FDA waarschuwt voor suïcide bij gebruik van anti-epileptica

Bijwerkingen

De FDA onderzocht suïcidaal gedrag bij patiënten die deelnamen aan placebogecontroleerd onderzoek met de volgende anti-epileptica: carbamazepine, felbamaat, gabapentine, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, pregabaline, tiagabine,...

Naar artikel

Digoxine en mortaliteit bij atriumfibrilleren

Bijwerkingen

Digoxine wordt op grote schaal toegepast bij de behandeling van atriumfibrilleren en hartfalen. De toepassing bij hartfalen lijkt, na enkele grote onderzoeken, niet meer ter discussie te staan (het verbetert de kwaliteit van leven en de...

Naar artikel

Anale zweren door nicorandil

Bijwerkingen

Nicorandil wordt toegepast bij de behandeling van angina pectoris. Anale zweren zijn een bekende bijwerking van nicorandil maar het verband wordt vaak over het hoofd gezien. De auteurs beschrijven een casus van een 73-jarige man, die al een jaar...

Naar artikel

Botox® niet ongevaarlijk

Bijwerkingen

Botulinetoxine A en botulinetoxine B kunnen vooral bij kinderen gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken zoals ademhalingsstoornissen en zelfs overlijden. De bijwerkingen lijken op de verschijnselen die optreden bij botulisme zoals moeite met...

Naar artikel

Leeftijd, geslacht en klinische farmacologie: de stand van zaken

Farmacologie

Hoewel er veel is geschreven over de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen bij het ouder worden en ook over de verschillen in farmacokinetiek en farmacodynamiek tussen mannen en vrouwen, komen bijwerkingen die hadden kunnen worden...

Naar artikel

Feiten omtrent het gebruik van benzodiazepinen in de psychiatrie

Farmacotherapie

Benzodiazepinen worden op grote schaal gebruikt en er is veel onderzoek gedaan naar factoren die dit gebruik bepalen. Het gebruik in de psychiatrie is echter veel minder onderzocht en daarom verrichtten Veronese et al. een onderzoek naar een...

Naar artikel

Onderhoudsbehandeling van depressie bij ouderen: paroxetine of interpersonale psychotherapie?

Farmacotherapie

Depressie komt vaak voor bij ouderen en is een van de belangrijkste oorzaken van een afname van de kwaliteit van leven betreffende de gezondheid. Er zijn slechts weinig gegevens over de vraag wat de beste onderhoudsbehandeling van depressie bij...

Naar artikel

Orale antibiotica en plaatselijke intranasale behandeling met glucocorticosteroïden zijn niet werkzaam bij de behandeling van acute sinusitis maxillaris

Farmacotherapie

Ondanks de klinische onzekerheid bij de diagnostiek van acute sinusitis maxillaris met betrekking tot de vraag of er een bacteriële oorzaak is,wordt heel vaak een antibioticum voorgeschreven: dit gebeurt in 92% van de gevallen in het Verenigd...

Naar artikel

Ernstige bijwerking van bisfosfonaten: osteonecrose van de kaak

Farmacotherapie

Het is inmiddels wel bekend dat bisfosfonaten werkzaam zijn voor de behandeling van hypercalciëmie bij kankerpatiënten. Recentelijk is echter een ernstige bijwerking van het gebruik van bisfosfonaten bekend geworden, namelijk osteonecrose van...

Naar artikel

Hoe zeker is het dat ouderen met een geïnactiveerd influenzavaccin behandeld moeten worden?

Farmacotherapie

In 2005 en 2006 zijn er verschillende Cochrane-overzichten verschenen over de beschermende werking van influenzavaccinatie bij ouderen (> 65 jaar) en zelfs een bewijsvoerend overzicht van vergelijkende onderzoeken bij alle leeftijdsgroepen....

Naar artikel

Acute lage rugpijn: het aanbevolen beleid aangevuld met diclofenac en/of manipulatieve fysiotherapie. Is dat beter?

Farmacotherapie

De huidige richtlijnen voor de behandeling van acute lage rugpijn verschillen in Australië niet van die bij ons. Als overigens gezonde mensen zich melden met lage rugpijn dan is – nadat voldoende diagnostisch onderzoek is verricht –...

Naar artikel

Beschermend effect van antibiotica tegen ernstige complicaties van luchtweginfecties

Farmacotherapie

De meeste antibiotica worden voorgeschreven in de eerste lijn en het merendeel hiervan voor luchtweginfecties. Klinische richtlijnen ontraden routinematig voorschrijven van antibiotica bij bovensteluchtweginfecties, keelpijn/keelontsteking en...

Naar artikel

Is nicotinevervangingstherapie voor het stoppen met roken werkzaam onder normale leefomstandigheden?

Farmacotherapie

Een belangrijk doel in de preventie van longkanker en COPD is het streven om meer rokers zover te krijgen dat zij stoppen met roken. In klinische onderzoeken is gebleken dat ‘nicotine replacement therapy’ (NRT =...

Naar artikel

De behandeling van atriumfibrilleren: een overzicht

Redactioneel

Atriumfibrilleren is de meest voorkomende langer durende hartritmestoornis en gaat gepaard met aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit als gevolg van herseninfarcten, trombo-embolie, hartfalen en verminderde kwaliteit van leven. De prevalentie...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte