Editie 3, 2011

Geneesmiddelenmisbruik: een overzicht

Aanbevolen Overzichten

Het misbruik van geneesmiddelen begint epidemische vormen aan te nemen, zo stellen Hernandez et al. Zij belichten deze problematiek in dit uitgebreide overzichtsartikel, waarin zij in eerste instantie de moeilijkheden bij het definiëren van het...

Naar artikel

Management van dyspnoe bij patiënten met vergevorderde long- en hartziekten

Aanbevolen Overzichten

De auteurs hebben een consensusdocument ontwikkeld over het management van dyspnoe bij patiënten met vergevorderde long- en hartziekten. Er is een wijd verbreide opvatting dat patiënten met deze aandoening niet consistent en effectief worden...

Naar artikel

Gebruik van zolpidem tijdens de zwangerschap

Bijwerkingen

Een groot landelijk onderzoek in Taiwan ging het verband na tussen het gebruik van zolpidem en problemen rond de geboorte. Er bleek een verhoogde kans op vroeggeboortes, een laag geboortegewicht en keizersneden indien de moeder zolpidem gebruikte...

Naar artikel

Risico op ernstig aangeboren afwijkingen bij gebruik van protonpompremmers tijdens het begin van de zwangerschap

Bijwerkingen

Gastro-oesofageale refluxklachten komen veel voor tijdens de zwangerschap. Bij de behandeling van deze klachten spelen protonpompremmers (PPI’s) een belangrijke rol. Er is tot op heden echter onvoldoende bekend over de veiligheid van deze...

Naar artikel

Schadelijke effecten van drugs: een nieuwe beoordeling

Bijwerkingen

De schadelijke bijwerkingen van drugs zoals heroïne en XTC, maar ook van ‘genotmiddelen’ als alcohol en tabak, zijn bekend, maar niet vaak in maat en getal uitgedrukt. Er bestaan twee grote onderzoeken, één Nederlands (Van Amsterdam et...

Naar artikel

Raciale, etnische, en geslachtsverschillen in farmacotherapie

Bijwerkingen

In 2000 is in de VS een promotiecampagne gestart om bestaande gezondheidsverschillen door ras, etniciteit, geslacht, opleiding, inkomen en seksuele voorkeur tegen te gaan. Tijdens die campagne was weinig aandacht voor mogelijke verschillen in...

Naar artikel

Hoe houden we de farmaceutische industrie in het gareel?

Diversen

In de Verenigde Staten gaat men veel strengere maatregelen nemen, nu is gebleken dat hoge boetes geneesmiddelenfabrikanten niet konden afbrengen van frauduleus gedrag. Pfizer trof met justitie de grootste schikking in de gezondheidszorg en...

Naar artikel

Geneesmiddelbeoordelingen: de casus reboxetine

Diversen

Reboxetine is een selectieve noradrenalineheropnameremmer. Het middel is sinds 1997 in verschillende Europese landen op de markt toegelaten als antidepressivum. In de Verenigde Staten is de toelating echter afgewezen in 2001. Toen de Duitse IQWiG...

Naar artikel

Leidt chronisch opiaatgebruik tot meer SEH-bezoeken?

Farmacotherapie

Chronische behandeling met opiaten is ook voor niet met kanker samenhangende pijn de laatste decennia algemeen aanvaard medisch handelen geworden. Verontrustend is dat tegelijkertijd een toename aan acute hulpvragen waarneembaar is in verband met...

Naar artikel

Clopidogrel met of zonder omeprazol bij coronairlijden

Farmacotherapie

Gastro-intestinale bloedingen zijn een belangrijk probleem bij langdurig gebruik van bloedplaatjesaggregatieremmers zoals acetylsalicylzuur en clopidogrel. Uit eerdere gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken is gebleken dat...

Naar artikel

Inhalatiesteroïden en het risico op snellere ontwikkeling en progressie van diabetes mellitus

Farmacotherapie

Van systemische steroïden is bekend dat ze het risico op het ontstaan van diabetes mellitus verhogen, maar het effect van hoge doseringen inhalatiesteroïden op dit risico is onbekend. De auteurs hebben daarom onderzocht of de duur van gebruik...

Naar artikel

Neonataal abstinentiesyndroom na blootstelling aan methadon of buprenorfine

Farmacotherapie

Opioïdverslaving tijdens de zwangerschap heeft nadelige gevolgen voor moeder en kind, ook op lange termijn. Behandeling met methadon heeft positieve effecten bij zowel de moeder als het kind. Echter, blootstelling in utero aan methadon kan een...

Naar artikel

Chronische bekkenpijn bij vrouwen

Farmacotherapie

Chronische bekkenpijn bij vrouwen is een slepende toestand die de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. De prevalentie hiervan ligt wereldwijd tussen de 2,3% en 24% van de vrouwelijke bevolking. Omdat bekkenpijn verband houdt met endometriose...

Naar artikel

Een andere kijk op lipidenverlagende middelen

Farmacotherapie

Bij de keuze van lipidenverlagende middelen is de balans tussen effectiviteit en bijwerkingen belangrijker dan het uiteindelijke cholesterolgehalte dat bereikt wordt. De bestaande richtlijnen benadrukken voornamelijk het belang van lage...

Naar artikel

Tranexaminezuur bij traumapatiënten

Farmacotherapie

Haemorrhagie is de oorzaak van ongeveer eenderde van alle sterfgevallen in ziekenhuizen ten gevolge van trauma. Tranexaminezuur zou hierbij effectief kunnen zijn, aangezien het bewezen effectief is bij bloedverlies door chirurgie. De...

Naar artikel

Gebruik van hypertone zoutoplossing bij traumapatiënten

Farmacotherapie

Doel van dit overzicht is het gebruik van hypertone zoutoplossing bij traumagevallen nader onder de loep te nemen. Patiënten met ernstige bloedingen, brandwonden en traumatische hersenbeschadiging kunnen een hypovolemische shock ontwikkelen en...

Naar artikel

Therapie van hartfalen bij met ACE-remmers en bètablokkers behandelde patiënten

Farmacotherapie

Een toenemend aantal patiënten met hypertensie, coronaire aandoeningen of renale en vasculaire complicaties van diabetes mellitus wordt behandeld met ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) en/of bètablokkers. Bij deze patiënten...

Naar artikel

Verhoging van dosering clopidrogel of acetylsalicylzuur bij acuut coronair syndroom: één onderzoek, twee conclusies

Farmacotherapie

Clopidogrel en acetylsalicylzuur past men toe bij acuut coronair syndroom (ACS) en bij percutane coronaire interventies (PCI). In het CURRENT-OASIS 7-onderzoek werden 25.086 patiënten met een acuut coronair syndroom, die in aanmerking kwamen...

Naar artikel

Schattingen voor bloedingen door combinatiebehandeling van clopidogrel met acetylsalicylzuur en behandeling met warfarine

Farmacotherapie

De antistollingsbehandeling met de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur is algemeen geaccepteerd. Daarbij is het optreden van bloedingen de meest voorkomende bijwerking. Met uitzondering van klinische onderzoeken is echter weinig onderzoek...

Naar artikel

De polypil ter voorkoming van hart- en vaatziekten

Redactioneel

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. De huidige preventiemethoden zijn echter niet optimaal en kunnen wellicht verbeterd worden met de ‘polypil’. Lonn et al. bespreken in een overzichtsartikel eerdere...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte