Editie 3, 2018

Praktische problemen met geneesmiddelgebruik (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Vaak onbekend bij huisarts en apotheker Veel ouderen ervaren praktische problemen bij medicatiegebruik Patiënten melden zelden uit zichzelf dat ze op praktische problemen stuiten bij het gebruik van medicatie, zo blijkt uit onderzoek. En...

Naar artikel

Medicatieovergebruikshoofdpijn (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH) is een veelvoorkomende aandoening, die zeer beperkend is voor de kwaliteit van leven. Het is gedefinieerd als hoofdpijn op ≥ 15 dagen per maand, met regelmatig overgebruik van acute hoofdpijnmedicatie,...

Naar artikel

Medicamenteuze therapie bij dementie

Farmacotherapie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van progressieve, neurodegeneratieve aandoeningen. In dit artikel worden de kenmerken behandeld van de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie van...

Naar artikel

Placebo-effecten bij kinderen

Farmacotherapie

Placebo’s zijn bekend door hun inactieve of ‘fake’ karakter en als controle-arm in placebogecontroleerde onderzoeken. De laatste jaren is er groeiende belangstelling voor het placebo-effect omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt...

Naar artikel

Patiënten hebben een belangrijke rol in de geneesmiddelbewaking

Medicatieveiligheid

Patiënten hebben baat bij geneesmiddelen, maar ervaren ook de risico’s, zoals bijwerkingen. Zij kunnen zelf veelal een goede beschrijving geven van de bijwerkingen die zij ervaren. Toch werd patiëntparticipatie in farmacovigilantie...

Naar artikel

Ontslag uit het ziekenhuis verdient een passend vervolg in de apotheek

Medicatieveiligheid

Een ziekenhuisopname is voor geneesmiddelengebruikers risicovol. Gedurende de opname wordt de medicamenteuze therapie vaak gewijzigd, terwijl de overdracht hiervan naar de eerstelijnszorgverleners en patiënt regelmatig onvolledig is....

Naar artikel

Orale corticosteroïden voor keelpijn bij Pfeiffer

CAT

In de NHG-Standaard Acute keelpijn is geen plaats voor corticosteroïden bij ongecompliceerde Pfeiffer. Op basis van hun anti-infl ammatoire eigenschappen zouden corticosteroïden wel overwogen kunnen worden. De vraag is wat de effectiviteit...

Naar artikel

Patiromeer (Veltassa®)

Nieuwe middelen

Patiromeer is geregistreerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten. Patiromeer is niet geschikt als noodbehandeling bij levensbedreigende hyperkaliëmie.

Naar artikel

DementieNet: een programma voor verbetering van eerstelijnszorg voor mensen met dementie

In de schijnwerpers

De verwachting is dat door de dubbele vergrijzing het aantal mensen met dementie in Nederland zal toenemen van 270.000 op dit moment naar 500.000 in 2040. Meer dan 70% van hen woont thuis.1 Dementie is een complex ziekte beeld, waarbij vaak...

Naar artikel

Meer aandacht voor medicatie voorschrijven in curriculum geneeskunde noodzakelijk

Forum

Het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen (effectief, veilig en tegen aanvaardbare kosten) is een belangrijke vaardigheid voor een arts. Wanneer artsen irrationeel voorschrijven heeft dit potentieel gevolgen voor de patiënt, zoals...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte