Editie 3, 2019

Biologische geneesmiddelen en biosimilars (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Met de komst van biologische geneesmiddelen is gerichte therapie voor ernstige en chronische aandoeningen mogelijk. De productie van deze middelen vindt plaats in levende organismen. Daardoor zijn kleine variaties mogelijk in de werkzame stof...

Naar artikel

Medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

De belangrijkste middelen voor de behandeling van astma en COPD (chronisch obstructieve longziekte) zijn de inhalatiemiddelen (kort- en langwerkende luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden). Sinds het verschijnen van de NHG-Standaarden...

Naar artikel

Metformine bij gewichtstoename door antipsychotica

Bijwerkingen

Antipsychotica worden gebruikt bij de behandeling van verscheidene neuropsychiatrische stoornissen. Het gebruik van de meeste antipsychotica, en dan vooral de atypische antipsychotica clozapine en olanzapine, kan gewichtstoename en in ernstige...

Naar artikel

Griepvaccinatie

Bijzondere patiënten

Griep (influenza) leidt tot veel ziekenhuisopnames en sterfte, waardoor griep de hoogste ziektelast veroorzaakt van alle infectieziekten. Om complicaties van een influenzavirusinfectie te voorkomen, krijgen de meest kwetsbare groepen ieder jaar...

Naar artikel

Griepvaccinatie ter preventie van otitis media acuta bij jonge kinderen

CAT

Otitis media acuta (OMA) komt vaak voor, vooral op de vroege kinderleeftijd. Aan een episode van otitis media acuta gaat regelmatig een bovensteluchtweginfectie vooraf. De daarvoor verantwoordelijke virussen kunnen zelf otitis media acuta...

Naar artikel

Postmenopauzale hormoonsuppletietherapie (on)veilig?

Medicatieveiligheid

Onder hormoonsuppletietherapie (HST) wordt verstaan peri- of postmenopauzaal gebruik van oestrogeen (na uterusextirpatie) of oestrogeen-progestageenpreparaten. Overgangsklachten als gevolg van oestrogeendeficiëntie zijn onder andere...

Naar artikel

Supportive care, minstens zo belangrijk als chemotherapie

In de schijnwerpers

Supportive care medicatie bij kanker is erop gericht bijwerkingen, complicaties en ongewenste gevolgen van de ziekte en de behandeling te voorkomen, verzachten of behandelen. In dit artikel worden de volgende richtlijnen besproken:...

Naar artikel

Glycopyrronium voor de behandeling van kwijlen bij cerebrale parese

Bijzondere patiënten

Kwijlen komt vaak voor bij kinderen met cerebrale parese en kan erg hinderlijk zijn voor patiënten en ouders/verzorgers. Er zijn verschillende behandelingen voor kwijlen bij kinderen met cerebrale parese, waaronder farmacologische behandeling...

Naar artikel

Metformine met vertraagde afgifte (Glucient®)

Nieuwe middelen

Metformine met vertraagde afgifte is geregistreerd voor volwassenen met DM2. Het verlaagt het HbA1c even sterk als metformine met directe afgifte. Er is geen verschil aangetoond tussen beide middelen in incidentie van gastro-intestinale...

Naar artikel

Rekening houden met patiëntverschillen bij het voorschrijven van fentanyl

Interacties

Fentanyl wordt veel voorgeschreven bij pijn veroorzaakt door kanker. Fentanyl is een sterk werkend opioïd met grote inter- en intra-individuele verschillen in farmacokinetiek. Dit wil zeggen, dat dezelfde dosis fentanyl mogelijk niet leidt tot...

Naar artikel

Zinloze cholesterolverlaging en misleidende conclusies

Forum

Waarom dringt het grote aantal buitenlandse publicaties over zinloze cholesterolverlaging en over misleidende conclusies van onderzoeken niet door tot Nederland? In gezaghebbende medische bladen in het buitenland verschijnen al jarenlang...

Naar artikel

Probiotica ter preventie van eczeem bij kinderen

CAT

Probiotica zijn levende micro-organismen die het microbioom van de darm kunnen veranderen. Dit beïnvloedt mogelijk het immuunsysteem en voorkomt mogelijk IgE-sensibilisatie. Wij onderzochten of probiotica een preventief effect hebben op eczeem.

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte