Editie 4, 2006

Hyponatriëmie bij ouderen na gebruik van paroxetine

Bijwerkingen

Oudere patiënten onder behandeling met paroxetine, een selectieve serotonine re-uptake inhibitor (SSRI), ontwikkelen vaak hyponatriëmie, ook bij monitoring vanaf het begin van de behandeling.Wat is hiervan de onderliggende oorzaak en welke...

Naar artikel

Oseltamivir-resistentie gedurende behandeling van influenza (H5N1) infectie

Bijwerkingen

De Jong et al. delen mee dat zij in twee van acht met oseltamivir, een neuraminidaseremmer, behandelde Vietnamese patiënten een H5N1-stam hebben geïsoleerd die een neuraminidase bevat dat niet door oseltamivir wordt aangegrepen1. Hierdoor mist...

Naar artikel

Voor- en nadelen van slaapmiddelen bij ouderen met slapeloosheid: een meta-analyse

Farmacotherapie

Slaapproblemen hebben vaak een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van ouderen. Veel ouderen gebruiken dan ook slaapmiddelen, vooral benzodiazepinen en verwante stoffen (zolpidem, zopiclon, zaleplon). In de Verenigde Staten en het...

Naar artikel

Bupropion werkzaam ter vermindering van cocaïnegebruik bij verslaafden in een methadonprogramma

Farmacotherapie

Het gelijktijdig gebruik van heroïne en cocaïne komt vaak voor. Onderhoudsbehandeling met methadon bij heroïneverslaafden leidt niet tot vermindering van het gebruik van cocaïne – soms zelfs tot een verhoging. Langdurig gebruik van...

Naar artikel

De Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial (SMART). Een vergelijking van de gebruikelijke therapie voor astma met of zonder salmeterol

Farmacotherapie

n de discussie over risicofactoren voor overlijden bij astma komt steeds de therapie ter sprake en vooral het gebruik van 2-agonisten. Salmeterol is zo’n selectieve 2-agonist. Op grond van enkele aanwijzingen dat gebruik van...

Naar artikel

Preventie van stent restenose met orale medicatie

Farmacotherapie

Schömig et al. doen verslag van twee studies die een positief resultaat laten zien van orale, systemische medicatie op de preventie van restenose na plaatsing van een stent.

Naar artikel

Antidepressiva bij kinderen

Farmacotherapie

Depressie komt veel voor. Circa 20% van de volwassenen en 2% van de 0-18-jarigen hebben een depressief syndroom (prevalentie). Antidepressiva zijn niet geregistreerd voor de behandeling van depressies bij kinderen. Recent is gewezen op het...

Naar artikel

Vooruitgang met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van migraine

Farmacotherapie

De titel van dit artikel suggereert enerzijds minder dan de inhoud, het gaat over hoofdpijn, en anderzijds dat er vooruitgang zou zijn. Mogelijk is die er wel, maar de vraag is wat onze patiënten daar nu al aan hebben.

Naar artikel

Polyfarmacie en vallen bij ouderen

Farmacotherapie

Het optreden van valincidenten bij ouderen leidt tot aanzienlijke morbiditeit en zelfs tot mortaliteit. Het gebruik van geneesmiddelen is een risicofactor voor vallen bij ouderen. Vooral diuretica, antiarrhythmica en psychofarmaca zijn wel...

Naar artikel

Tamoxifen ter preventie van hart- en vaatziekten

Farmacotherapie

Tamoxifen is om zijn anti-oestrogene werking al lang in gebruik bij de profylaxe en de behandeling van hormoongevoelige kanker. Later bleek het ook een oestrogene werking te hebben en daarom worden tamoxifen en zijn analogen ingezet om hun...

Naar artikel

Wat is de rol van vroege invasieve strategie bij acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie?

Farmacotherapie

Het huidige aanbevolen beleid bij de behandeling van patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) zonder ST-elevatie en met een verhoogd cardiaal troponine T is een vroege invasieve strategie. In eerdere onderzoeken heeft dit echter niet...

Naar artikel

Uitvallers en doorzetters: hypertensiebehandeling in de eerste lijn

Farmacotherapie

Italiaanse en Nederlandse onderzoekers (ziekenhuizen in Napels, Florence, Messina én Rotterdam) verrichtten een analyse op de hypertensiebehandeling in de eerste lijn. Het onderzoek werd uitgevoerd op de Italiaanse Health Search Database, die...

Naar artikel

Trastuzumab in combinatie met en na adjuvante chemotherapie bij borstkanker

Farmacotherapie

Zoals reeds bekend treedt overexpressie van HER2, de humane epidermalegroeifactorreceptor, op bij 15- 25% van de borstkankergevallen. Inmiddels is er een monoklonaal antilichaam tegen de HER2-receptor ontwikkeld, te weten trastuzumab, dat...

Naar artikel

Heeft claritromycine bij secundair stabiel coronair lijden zin?

Farmacotherapie

Ontstekingsprocessen zouden een rol kunnen spelen bij coronaire hartziekten. Dit idee is ontstaan op basis van de aanwezigheid van Chlamydia pneumoniae in atherosclerotische plaques. Dientengevolge zijn studies opgezet om te onderzoeken of het...

Naar artikel

Opiaattoxiciteit bij patiënten met een verminderde nierfunctie

Kortweg

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan accumulatie optreden van opiaten en hun metabolieten die renaal worden geklaard, hetgeen kan resulteren in mogelijk levensbedreigende bijwerkingen.

Naar artikel

Het effect van thalidomide op het hart

Kortweg

Ontsteking en matrixverval spelen wellicht een rol bij chronisch hartfalen. Thalidomide heeft een matrixstabiliserende en ontstekingsremmende werking en zou daarom een verbetering van de hartfunctie kunnen geven bij patiënten met hartfalen.

Naar artikel

De FDA op de schop: een pleidooi voor herziening van de registratieautoriteiten

Redactioneel

Rondom de registratie van geneesmiddelen kan veel misgaan. Het Vioxx ® -drama is daar een recent voorbeeld van. De Vioxx ® -registratieonderzoeken hadden onvoldoende power om de cardiovasculaire risico’s van de coxibs aan te tonen. Toen...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte