Editie 4, 2008

Sarcoïdose

Aanbevolen Overzichten

Sarcoïdose (ook wel bekend als de ziekte van Besnier- Boeck) is een grotendeels onbegrepen multisysteemziekte die zich vooral voordoet bij mensen van 20 tot 39 jaar. In Noord-Europese landen komt deze ziekte betrekkelijk veel voor, men schat de...

Naar artikel

Hypertriglyceridemie

Aanbevolen Overzichten

Deze klinische les van een hoogleraar stofwisselingziekten, endocrinologie en voedingsleer aan de universiteit van Washington, Seattle, behandelt aan de hand van een casus uitvoerig en overzichtelijk de verschillende vormen van hyperlipidemie,...

Naar artikel

Management van diabetische retinopathie

Aanbevolen Overzichten

Diabetische retinopathie (DR) is de belangrijkste oorzaak van blindheid in de werkende leeftijdscategorie in de USA. Er zijn veel nieuwe interventiemethoden voor DR gesuggereerd, maar bewijs dat hun effectiviteit en daarmee hun toepassing...

Naar artikel

Welke geneesmiddelen veroorzaken bij ouderen bijwerkingen waarvoor zij naar de EHBO gaan?

Bijwerkingen

Ouderen zijn gevoeliger voor bijwerkingen, daarom is de zogenaamde Beers’ lijst opgesteld van middelen die nooit, of alleen onder bepaalde voorwaarden aan ouderen voorgeschreven mogen worden. Deze lijst wordt inmiddels veel gebruikt als een...

Naar artikel

Erytropoëtine bij kanker

Bijwerkingen

Het lijkt aantrekkelijk de bloedarmoede die optreedt door behandeling met cytostatica te bestrijden met erytropoëse-stimulerende stoffen, op dezelfde wijze als neutropenie wordt bestreden met stimulerende stoffen voor het cellulaire...

Naar artikel

Kunnen we het doseerschema aanpassen aan de wens van de patiënt?

Diversen

Door voorgeschreven geneesmiddelen niet te gebruiken kan de patiënt schade ondervinden, zoals een verhoogde mortaliteit en morbiditeit en een verminderde kwaliteit van leven. Ook kan hierdoor geld verspild worden. Maar als patiënten zo handelen...

Naar artikel

Generieke geneesmiddelen in de Verenigde Staten

Diversen

In de Verenigde Staten wordt bij 63% van de recepten een generiek geneesmiddel voorgeschreven. Dit leidt tot grote besparingen want hiervoor wordt gemiddeld slechts 16 procent van de kosten van merkgeneesmiddelen betaald. De verwachting is dat...

Naar artikel

Zijn ‘non-inferiority’-trials onethisch?

Diversen

Garattini en Bertele bekritiseren in ‘Viewpoint’van de Lancet ‘non-inferiority’- (en ‘equivalence’) onderzoeken.‘ Non-inferiority’-onderzoeken worden opgezet en uitgevoerd om aan te tonen dat een...

Naar artikel

Laten we de mogelijkheden van therapeutische substitutie onbenut?

Diversen

Het doel van dit onderzoek van Gumbs et al.was om na te gaan welke besparingen te behalen zouden zijn indien de mogelijkheden van therapeutische substitutie benut zouden worden met inachtneming van de medische voorgeschiedenis van elke...

Naar artikel

Een onvoldoende voor de klinisch farmacologische informatie

Farmacologie

De auteurs 1 onderzochten de klinisch farmacologische informatie die verstrekt wordt in de ‘summaries of product characteristics’ (SPCs, vroegere 1b-tekst) van Europese geneesmiddelen en vergeleken die met de informatie die in de...

Naar artikel

Behandeling van alcoholafhankelijkheid met topiramaat

Farmacotherapie

Topiramaat is een geneesmiddel dat theoretisch de alcoholafhankelijkheid kan verminderen door remming van de corticomesolimbale dopamine-afgifte via twee verschillende farmacologische mechanismen. Ook in een dubbelblind, gerandomiseerd...

Naar artikel

HPV vaccins werken profylactisch, niet therapeutisch

Farmacotherapie

Op dit ogenblik zijn er twee human papillomavirus (HPV) vaccins op de markt die geregistreerd zijn voor de profylactische behandeling van HPV infecties bij meisjes in de leeftijd van 10-12 jaar voordat geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Dit zijn...

Naar artikel

Veiligheids- en immunogeniciteitsprofiel van tegelijkertijd toegediend Zostavax en geïnactiveerd influenza vaccin aan volwassenen van 50 jaar en ouder

Farmacotherapie

Zostavax is een levend geattenueerd (verzwakt) vaccin ter voorkoming van herpes zoster (HZ) dat recent is geregistreerd. Van Zostavax is aangetoond dat het de incidentie van HZ en postherpetische neuralgie vermindert in de groep volwassenen van...

Naar artikel

Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen bij patiënten met zowel diabetes mellitus als hartfalen: een verhoogde morbiditeit en mortaliteit?

Farmacotherapie

Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 171 miljoen patiënten met diabetes mellitus. Bij 25-40% van de volwassen patiënten komt hartfalen voor. Hartfalen is een belangrijke co-morbiditeit bij patiënten met diabetes. Er zijn inmiddels...

Naar artikel

Secundaire preventie met zoledroninezuur; over nieuwe fracturen en mortaliteit na een heupfractuur

Farmacotherapie

Heupfracturen gaan samen met een toegenomen morbiditeit en mortaliteit, functionele achteruitgang en ze brengen veel kosten met zich mee. In het eerste jaar na het optreden van een heupfractuur kan de mortaliteit oplopen tot 15-25%. Eén van de...

Naar artikel

Effecten van een vaste combinatie van perindopril en indapamide op macro- en microvasculaire gebeurtenissen bij mensen met diabetes mellitus type 2 (het ADVANCE onderzoek)

Farmacotherapie

De hoogte van de bloeddruk is een belangrijke bepalende factor voor de risico’s van macro- en microvasculaire complicaties van diabetes mellitus type 2 (DM2) en de richtlijnen bevelen dan ook intensieve verlaging aan van de bloeddruk indien...

Naar artikel

Anti-aritmica bij leverfunctiestoornissen

Farmacotherapie

Veel geneesmiddelen worden in de lever gemetaboliseerd alvorens ze door de nieren kunnen worden uitgescheiden. Het metabolisme in de lever wordt traditioneel onderscheiden in fase I (oxidatie) reacties en fase II (conjugatie) reacties. Cytochroom...

Naar artikel

Welk type insuline heeft de meeste toegevoegde waarde bij suboptimale resultaten van behandeling met orale medicatie bij diabetes mellitus type 2?

Farmacotherapie

Patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) komen in aanmerking voor een aanvullende behandeling met insuline als een combinatie van orale medicatie onvoldoende leidt tot adequate bloedglucosespiegels. Welk type insuline de meeste toegevoegde...

Naar artikel

Rosuvastatine bij ouderen met systolisch hartfalen

Kortweg

Aangezien weinig patiënten met systolisch hartfalen in klinische onderzoeken overlijden aan een myocardinfarct, is de waarde van behandeling met statines bij deze groep patiënten twijfelachtig. Bovendien is in deze groep patiënten een laag...

Naar artikel

Wat hebben we geleerd van grote geneesmiddelonderzoeken bij COPD?

Redactioneel

In de afgelopen tien jaar is het aantal geneesmiddelonderzoeken bij COPD sterk toegenomen. Dit zijn vaak grote onderzoeken geweest met grote aantallen patiënten en die langer duurden dan twaalf maanden. De opzet van geneesmiddelonderzoeken bij...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte