Editie 4, 2012

Depotantipsychotica in de klinische praktijk in Nederland

Bij veel mensen die lijden aan een psychotische of bipolaire stoornis is beperkte therapietrouw een belangrijke reden voor de terugkeer van symptomen. De verminderde therapietrouw wordt veroorzaakt door een verminderd ziekte-inzicht en het hebben...

Naar artikel

Opioïden in de palliatieve fase bij COPD

Dyspneu is bij patiënten met COPD in de palliatieve fase een van de meest voorkomende en invaliderende symptomen. Maximale luchtwegverwijding met inhalatiemedicatie is vaak niet voldoende en veel patiënten blijven dyspneu ervaren ondanks...

Naar artikel

Het effect van combinatiepreparaten op de therapietrouw en effectiviteit van antihypertensiva

De effectiviteit van de medicamenteuze behandeling van hypertensie kan in de dagelijkse praktijk verhoogd worden door de therapietrouw te verbeteren. Therapietrouw bestaat uit twee aspecten, namelijk adherentie (inname volgens voorschrift) en...

Naar artikel

Leefstijlverandering nog steeds het beste medicijn?

Bijzondere patiënten

Bij ongeveer één op de tien Nederlanders is er sprake van obesitas. De pathofysiologie van obesitas is complex. Leefstijlaspecten zoals voeding, beweging en omgaan met stress spelen een rol, hoewel er bij sommigen ook sprake is van een...

Naar artikel

Immunomodulerende behandeling van MS

Bijzondere patiënten

Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw bestond er geen bewezen therapie die het ziektebeloop van multipele sclerose (MS) beïnvloedde. Nu, twintig jaar later, is er wel therapie beschikbaar, waardoor tenminste een deel van relapsing-remitting...

Naar artikel

Diagnostische en therapeutische overwegingen bij Herpes Zoster Ophthalmicus

Casuïstiek

Herpes zoster ophthalmicus (HZO) is een potentieel ernstige aandoening. Naast de kans op postherpetische pijn is bij HZO de kans op het ontstaan van gezichtsschade met blijvende visusvermindering aanzienlijk. Als het teken van Hutchinson positief...

Naar artikel

ParkinsonNet

In de schijnwerpers

Parkinson is een uiterst complexe ziekte. Om mensen met Parkinson goed te kunnen behandelen zijn specifieke deskundigheid en expertise vereist. Door middel van de Parkinson Zorgzoeker (www.parkinsonzorgzoeker.nl) kunnen patiënten en verwijzers...

Naar artikel

Sitagliptine bij diabetes mellitus type 2

Komen en gaan

Sitagliptine is een selectieve dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4-)remmer en is sinds 2007 als Januvia® in Nederland op de markt. Het middel is geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2), in eerste instantie als tweevoudige...

Naar artikel

Referaten

Referaten

- Ontwikkeling van nieuwe antobiotica blijft achter - Doxepine en behandeling van slapeloosheid - Rizatriptan tegen migraine bij gebruikers van topiramaatprofylaxe - Behandeluitkomsten voor kinderen met multiresistente tuberculose - Orale...

Naar artikel

Chinolonen in de praktijk

Werkingsmechanismen

Chinolonen zijn een van de meest gebruikte groepen antimicrobiële middelen wereldwijd. Het zijn prettige middelen met een beperkt bijwerkingenspectrum, die goed oraal gegeven kunnen worden. De nieuwere chinolonen hebben een steeds breder...

Naar artikel

Nieuwe ontwikkelingen bij medicatie van IVF-behandeling

Werkingsmechanismen

De IVF/ICSI-behandeling kan worden ingedeeld in vier opeenvolgende fases: de hormonale stimulatie, de eicelpunctie, de laboratoriumfase en de embryotransfer. Tijdens de stimulatiefase kan men de groei van meerdere eiblaasjes, ook wel follikels...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte