Editie 4, 2018

Ins en outs van stoppen-met-roken-behandeling (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Iets minder dan een kwart van de volwassen Nederlandse bevolking rookt. De wens om te stoppen met roken is bij velen aanwezig, maar bij een veel minder groot aantal is een stoppoging succesvol. Om definitief te stoppen met roken zijn vaak...

Naar artikel

Vitamine K-antagonisten versus direct werkende orale anticoagulantia 1 punt

Nascholingsartikel

Jarenlang waren de vitamine K-antagonisten (VKA’s) de enige orale middelen om veneuze trombo-embolieën te voorkomen of te behandelen. Met de introductie van de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) in de afgelopen tien jaar is er een...

Naar artikel

Werking van GHB en behandeling van complicaties

Bijwerkingen

Vanwege de toegenomen populariteit van gammahydroxyboterzuur (GHB) als partydrug is de laatste jaren ook het aantal patiënten met GHB-gerelateerde complicaties zoals intoxicaties, afhankelijkheid en onthoudingssyndromen toegenomen. Zowel...

Naar artikel

Cognitieve bijwerkingen van anticholinerge medicatie bij ouderen

Bijwerkingen

Het gebruik van geneesmiddelen met anticholinerge eigenschappen komt frequent voor onder ouderen. Centrale bijwerkingen van anticholinergica zijn onder andere verwardheid en cognitieve achteruitgang. In dit artikel wordt door middel van een...

Naar artikel

Patiëntperspectief: bredere aandacht voor gedragsverandering leidt tot meer kwaliteit van leven

Patiëntenzorg

In een halve eeuw zag ik de behandeling van mijn aandoening cystische fibrose in elk opzicht veranderen. De aanvankelijke zorg-zonder-tegenspraak ontwikkelde zich door de jaren heen, via meer focus op therapietrouw, tot het hedendaagse streven...

Naar artikel

Preventief haloperidol meestal niet zinvol ter voorkoming van delier in het ziekenhuis

Medicatieveiligheid

Haloperidol wordt vaak voorgeschreven in de behandeling van (de symptomen van) delier bij ouderen. In sommige gevallen wordt haloperidol ook preventief voorgeschreven bij risicopatiënten, met als doel delier tijdens de ziekenhuisopname te...

Naar artikel

Deprescribing in het verpleeghuis: een algoritme voor de praktijk

Medicatieveiligheid

Doel van dit artikel is een overzicht te verkrijgen van de verschillende deprescribing strategieën en deze om te vormen tot een impliciet algoritme ter bevordering van deprescribing bij ouderen in het verpleeghuis. Op basis van een...

Naar artikel

Suppletie van co-enzym Q10 bij spierpijn door statinegebruik

Critically appraised topic

Naast de cholesterolverlagende eigenschappen verminderen statines de productie van co-enzym Q10. Q10 speelt onder meer een rol in de oxidatieve fosforylering in mitochondriën en daarmee in het spiermetabolisme. Mogelijk is er een relatie...

Naar artikel

Semaglutide (Ozempic®)

Nieuwe middelen

Semaglutide is geregistreerd voor volwassenen met diabetes mellitus type 2 (DM2): voor monotherapie als metformine niet in aanmerking komt; voor combinatie met bloedglucoseverlagende middelen.

Naar artikel

ClaudicatioNet: een geïntegreerd zorgnetwerk voor claudicatio intermittens

In de schijnwerpers

De primaire behandeling van claudicatio intermittens (CI) bestaat uit cardiovasculair risicomanagement en gesuperviseerde looptherapie. Om deze looptherapie in Nederland toegankelijk te maken werd in 2011 ClaudicatioNet opgericht met als...

Naar artikel

Van medicatieoverdracht naar zorgoverdracht

Forum

Wanneer een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis of weer ontslagen wordt naar huis of naar een instelling voor langdurige zorg, dient medicatieoverdracht plaats te vinden. Talrijke onderzoeken hebben namelijk laten zien dat...

Naar artikel

Pijn bij kanker (0,5 StiPCO-punt) 1 punt

Nascholingsartikel

Pijn bij kanker komt veelvuldig voor en dient multidimensioneel te worden behandeld.De farmacologische aanpak is hiervan een belangrijk onderdeel. Voor een juiste keuze van de beschikbare middelen is het vooral belangrijk onderscheid te maken...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte