Editie 5, 2006

Controversies in cardiologie

Aanbevolen Overzichten

Dit betreft een serie van vier artikelen en een inleiding daarop, verschenen in de Lancet onder de overkoepelende titel ‘Controversies in cardiology’ 1-5 . Zeer de moeite waard, vooral voor de medicus practicus. Om de lezer een indruk...

Naar artikel

Behandeling van mammacarcinoom

Aanbevolen Overzichten

Behandeling van mammacarcinoom bestaat in de eerste plaats uit chirurgische verwijdering van het gezwel en omliggend borstweefsel. Aan de hand van bevindingen van dat moment wordt een onderverdeling gemaakt in een risicogroep. De risicogroepen...

Naar artikel

Overmatig alcoholgebruik en mortaliteit na een hartinfarct

Bijwerkingen

Hoewel overmatig alcoholgebruik geassocieerd lijkt met een verhoogd risico op een hartinfarct, is de relatie van overmatig alcoholgebruik met de prognose na een infarct onduidelijk. Daar gaat dit onderzoek over, met als uitgangspunt 1935 mensen...

Naar artikel

Diabetogene effecten van bloeddrukverlagende middelen

Bijwerkingen

Bij patiënten met onbehandelde hypertensie wordt, in vergelijking met degenen met een normale bloeddruk, een verhoogde incidentie van diabetes mellitus type-II gevonden. Langdurige behandeling met thiazidediuretica of...

Naar artikel

Strontiumranelaat voor de behandeling van osteoporose is nuttig, maar veranderingen in botdichtheid dienen kritisch bekeken te worden

Diversen

Strontiumranelaat wordt gebruikt voor de behandeling van osteoporose. Recente onderzoeken (SOTI en TROPOS) hebben aangetoond dat strontiumranelaat effectief vertebrale en niet-vertebrale fracturen voorkomt waaronder ook heupfracturen bij oudere...

Naar artikel

Consumptie van vis en het risico van hart- en vaatziekten bij Japanners

Diversen

Een of twee keer in de week vis eten verlaagt in de westerse landen het risico op coronaire hartziekten en op plotseling overlijden met een cardiale oorzaak. Ook het gehalte aan n3 meervoudig onverzadigde vetzuren, een biomarker voor het gebruik...

Naar artikel

Erlotinib voor reeds behandelde niet-kleincellige longtumoren

Farmacotherapie

Bij niet-kleincellige longtumoren die reeds in een vergevorderd stadium zijn, biedt chemotherapie (cisplatina) meestal symptomatische verlichting en een lichte verbetering in de overlevingstijd. Vaak wordt vervolgens docetaxel ingezet als...

Naar artikel

Telmisartan vermindert de uitscheiding van albumine in de urine bij patiënten met hypertensie

Farmacotherapie

Geïsoleerde systolische hypertensie (ISH) dient behandeld te worden omdat het een dominante risicofactor is voor het ontwikkelen van hartziekte, een beroerte of een nieraandoening. Bij patiënten met ISH wordt macroalbuminurie beschouwd als...

Naar artikel

Hoe voorkom of bestrijd ik een kater?

Farmacotherapie

De conclusie van de auteurs, die een literatuuronderzoek uitvoerden naar het effect van interventies om een kater na alcoholgebruik te voorkomen of te behandelen, luidt dat er geen overtuigend bewijs is dat enige interventie doeltreffend is. De...

Naar artikel

Het effect van de behandeling met etanercept op de klinische verbetering, vermoeidheid en depressie bij psoriasis

Farmacotherapie

Psoriasis gaat gepaard met psychologische en emotionele effecten op de patiënten. Trying et al. gingen in een dubbelblind, placebogecontroleerd gerandomiseerd onderzoek na in hoeverre behandeling met etanercept (een TNF-α-blokker), naast...

Naar artikel

Infliximab als initiële en onderhoudstherapie voor de behandeling van colitis ulcerosa

Farmacotherapie

nfliximab is een chimeer monoclonaal antilichaam dat gericht is tegen TNF-α. Van infliximab is aangetoond dat het werkzaam is bij de ziekte van Crohn. Of het werkzaam is bij colitis ulcerosa is nog onduidelijk. In twee gerandomiseerde,...

Naar artikel

Het PREMIER-onderzoek

Farmacotherapie

Het PREMIER-onderzoek: een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind klinisch onderzoek van combinatietherapie van adalimumab met methotrexaat afgezet tegen adalimumab en methotrexaat alleen bij patiënten met beginnende, agressieve reumatoïde...

Naar artikel

Statines en sepsis bij patiënten met hart- en vaatziekten

Farmacotherapie

Sepsis is een systemische ontstekingsrespons op een infectie, die bij ernstige vormen gepaard gaat met orgaanfalen of hypotensie. Sepsis en atherosclerose hebben diverse pathofysiologische overeenkomsten, zoals ontregeling van het immuunsysteem,...

Naar artikel

Preventie en behandeling van osteoporose gedurende de vroege postmenopauze

Farmacotherapie

Nadat het hoogtepunt met betrekking tot botmassa is bereikt ten tijde van de derde levensdecade, wordt de botstructuur en botarchitectuur onderhouden door middel van een continu modellerend proces. De aanwezige balans in deze processen verschuift...

Naar artikel

De toepassing van een statine in de dagelijkse klinische praktijk: een vergelijkend onderzoek

Farmacotherapie

Er ligt vaak een wereld van verschil tussen een ‘randomized clinical trial’ en de toepassing van een geneesmiddel in de dagelijkse klinische praktijk. In toenemende mate wordt getracht elementen van de laatste in te bouwen in...

Naar artikel

Interindividuele variabiliteit van de respons op selectieve COX-2-remmers

Farmacotherapie

Variabiliteit in de respons op geneesmiddelen kan de effectiviteit maar ook de veiligheid beïnvloeden. Cyclooxygenase (COX)-2-remmers zijn ontwikkeld om via enzymatische inhibitie de vorming van pijnen ontstekingsbeïnvloedende prostaglandines...

Naar artikel

Antipsychotica bij schizofrenie: ja, maar welke?

Farmacotherapie

Hoewel antipsychotica reeds ongeveer 50 jaar in gebruik zijn en zich nieuwe generaties van zeer werkzame stoffen hebben aangediend, is de vraag wat de optimale behandeling met de thans beschikbare antipsychotica is nog niet beantwoord. Honer et...

Naar artikel

Het effect van screening op aanwezigheid van prostaatkanker

Kortweg

Ook in Nederland wordt in het kader van bevolkingsonderzoeken regelmatig bij mannen zonder klachten gescreend op de aanwezigheid van prostaatkanker, door het bepalen van het prostaat specifiek antigeen (PSA) of door het uitvoeren van een rectaal...

Naar artikel

Farmacotherapie van depressieve stoornissen

Redactioneel

Unipolaire depressieve stoornis vormt 4,4% van de totale ziektelast van de wereld, vergelijkbaar met die van ischemische hartziekten of diarree. De prevalentie in de Verenigde Staten is 5,4 tot 8,9%; van bipolaire stoornis is de prevalentie 1,7...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte