Editie 5, 2008

Kans op fracturen bij chronische longziekten: rol van medicatie

Bijwerkingen

Chronisch longlijden gaat gepaard met osteoporose en een verhoogde kans op botbreuken. Als oorzaken worden genoemd: (1) zittend leven en een groter CO2 residu door verminderde respiratoire capaciteit met als gevolg een verstoord zuur-base...

Naar artikel

Cervixcarcinoom en hormonale anticonceptiva: een meta-analyse

Bijwerkingen

Combinatie anticonceptiva worden als carcinogeen aangemerkt, deels vanwege het verhoogde risico op cervixcarcinoom. De Britse Collaborative Group on Epidemiological Studies of Cervical Cancer heeft een meta-analyse uitgevoerd op basis van...

Naar artikel

Voorspelling van de kans op ‘porfyrogeniciteit’ en voorschrijven bij mensen met een acute porfyrie

Bijwerkingen

De ziektebeelden die tezamen ‘acute porfyrie’ worden genoemd (acute intermitterende porfyrie, porphyria variegata, erfelijke coproporfyrie en porfyrie als gevolg van ALAD-deficiëntie [ALAD:amino levuline zuur dehydratase] worden...

Naar artikel

Delier bij ouderen

Bijwerkingen

Het delier is een van de meest voorkomende complicaties tijdens ziekenhuisopname van oudere patiënten. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat een delier bij 11% tot 42% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten voorkomt. Het gaat gepaard...

Naar artikel

Sublinguale toediening van furosemide: nieuwe toepassing van een oud geneesmiddel

Farmacologie

Furosemide is een snelwerkend lisdiureticum dat gebruikt wordt bij oedeem ten gevolge van nier- en leverziekten maar vooral bij hartfalen. Furosemide werkt sterk diuretisch, sterk natriuretisch, matig kali- uretisch, calciuretisch en licht...

Naar artikel

Dosering van geneesmiddelen bij obesitas: een eenvoudige oplossing voor een groot probleem

Farmacologie

Hoewel patiënten met overgewicht tegenwoordig niet meer als een demografische minderheid kunnen worden beschouwd, zijn er slechts weinig richtlijnen voor de dosering van geneesmiddelen bij deze patiënten. Standaarddoseringen worden opgegeven in...

Naar artikel

FIELD-onderzoek: invloed van fenofibraat op diabetische retinopathie

Farmacotherapie

Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van verlies van visus en blindheid bij de werkende bevolking wereldwijd. Visusverlies kan – bewezen effectief – vertraagd of voorkomen worden door laserbehandeling. Deze behandeling...

Naar artikel

Continue subcutane infusie van insuline versus het toedienen van meerdere injecties per dag bij zwangere vrouwen met diabetes

Farmacotherapie

Bij zwangere vrouwen met diabetes is een optimale glycemische controle van belang om complicaties bij zowel moeder als kind te voorkomen. Met name wanneer hier voorafgaand aan de conceptie mee wordt gestart, kan een normale groei worden verwacht...

Naar artikel

Humaan atriumnatriuretisch peptide of nicorandil na een acuut myocard infarct om reperfusieschade bij PTCA tegen te gaan

Farmacotherapie

In dit referaat worden twee gerandomiseerde enkelblinde onderzoeken besproken die verder niets met elkaar te maken hebben; ze lijken qua opzet, doel en uitvoering echter veel op elkaar. Zij staan bekend onder de werkgroepnamen J-WIND ANP en...

Naar artikel

Herziene richtlijnen voor de behandeling van hypertensie

Farmacotherapie

Enige tijd geleden publiceerde de ‘Taskforce for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC)’ de bijgewerkte richtlijnen voor de diagnostiek en...

Naar artikel

Thuisbehandeling van kinderen met een ernstige pneumonie met een korte kuur van een hoge dosering amoxicilline: een gerandomiseerd equivalentieonderzoek

Farmacotherapie

Jaarlijks overlijden meer dan 2 miljoen kinderen onder de leeftijd van 5 jaar aan een acute infectie van de lagere luchtwegen. De WHO heeft een aantal aanbevelingen opgesteld voor de behandeling van kinderen met een lage luchtweginfectie:

Naar artikel

Werkzaamheid van een humaan rotavirusvaccin tegen rotavirus gastro-enteritis bij Europese pasgeborenen gedurende de eerste twee levensjaren

Farmacotherapie

Naar schatting overlijden er per jaar ongeveer 600.000 kinderen aan een rotavirusinfectie, voornamelijk in arme niet-westerse landen. De rotavirusinfectie leidt tot een gastro-enteritis met ernstige diarree. Hierdoor kan snel uitdroging ontstaan...

Naar artikel

Hoe veilig zijn statinen in de praktijk?

Farmacotherapie

Statinen zijn wijdverbreid toegepaste middelen om de serum cholesterol spiegel te verlagen en het is te verwachten dat steeds grotere groepen mensen deze stoffen gaan gebruiken, gegeven het feit dat mensen zonder klachten serum cholesterol...

Naar artikel

Anabole therapie met teriparatide bij door glucocorticosteroïden veroorzaakte osteoporose

Farmacotherapie

Glucocorticosteroïden worden wegens hun immunosuppressieve en antiflogistische werking nog steeds veelvuldig gebruikt – ondanks hun bijwerkingen. Een van de belangrijkste bijwerkingen is osteoporose. Men schat dat dit optreedt bij ongeveer...

Naar artikel

Primaire preventie van coronaire hartziekte. De West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS): resultaten na 15 jaar follow-up

Redactioneel

Bij primaire preventie van coronaire hartziekte wordt uitgegaan van het begin van het complexe mechanisme van atherosclerose,waarbij LDL cholesterol de vaatwand binnendringt via de intima en een ontstekingsproces veroorzaakt leidend tot...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte