Editie 5, 2011

Samenvoeging van marketing en medische wetenschap

Aanbevolen Overzichten

Moynihan beschrijft in dit artikel zijn bevindingen in de afgelopen tien jaar over de rol die de farmaceutische industrie speelt bij het onderzoek naar seksuele disfunctie bij vrouwen. Daarbij laat hij zien dat de farmaceutische industrie niet...

Naar artikel

Aspirine, een historisch overzicht met therapeutische toepassingen

Aanbevolen Overzichten

Acetylsalicylzuur, de werkzame stof in Aspirine®, is wereldwijd het meest gebruikte geneesmiddel. Papyrusrollen uit het jaar 1534 v. Chr. beschrijven de toepassing van ongeveer 700 medicinale en plantaardige middelen, waaronder het gebruik van...

Naar artikel

Cardiovasculaire veiligheid van NSAID’s

Bijwerkingen

In een redactioneel commentaar besteedt Ray aandacht aan de cardiovasculaire veiligheid van NSAID’s. Hij doet dit naar aanleiding van de publicatie van een netwerk meta-analyse van Trelle et al. waarin het wetenschappelijke bewijs hierover werd...

Naar artikel

Verband tussen comedicatie met bevacizumab en mortaliteit bij patiënten

Bijwerkingen

Er zijn fatale bijwerkingen beschreven bij kankerpatiënten die behandeld werden met een combinatie van de angiogeneseremmer bevacizumab en chemotherapie. Van een fatale bijwerking wordt gesproken als de dood zeer waarschijnlijk een gevolg is van...

Naar artikel

Iatrogeen glaucoom door geneesmiddelen

Bijwerkingen

Glaucoom is een progressieve neuropathie van de nervus opticus. Het komt in Nederland voor bij ongeveer 1% van de 40-plussers. De wijdte van de oogkamerhoek is een belangrijke factor bij de afvoer van kamerwater. Er bestaat glaucoom met een open...

Naar artikel

De keuze tussen cadesartan en losartan bij patiënten met hartfalen

Bijwerkingen

Bij behandeling van patiënten met hartfalen gaat candesartan samen met lagere mortaliteit dan losartan. Dit blijkt uit een onderzoek onder 30.254 patiënten die lijden aan hartfalen en geregistreerd zijn in het zogenaamde ‘Swedish Heart...

Naar artikel

De werkelijke frequentie van hoesten als bijwerking van ACE-remmers

Bijwerkingen

Remmers van het ‘angiotensin converting enzyme’ (ACE) kunnen een droge hoest veroorzaken: een bekende en irritante bijwerking. De therapietrouw van patiënten kan hierdoor minder goed zijn. In dit onderzoek is gekeken naar de incidentie van...

Naar artikel

Bisfosfonaten en gastrointestinale maligniteiten

Bijwerkingen

In de westerse wereld komt slokdarmkanker in de leeftijdsgroep 60-79 jaar bij 1 per 1000 personen per periode van vijf jaar voor. Bekend is dat oraal gebruik van bisfosfonaten irritatie van de slokdarm kan veroorzaken. Ook zijn er casussen die...

Naar artikel

Atypische fracturen door langdurig gebruik van bisfosfonaat

Bijwerkingen

Sellmeyer beschrijft een casus waarin een vrouw na tien jaar gebruik van een bisfosfonaat pijn in de linker dij krijgt. Dit blijkt veroorzaakt te worden door een subtrochantaire fractuur in de linker femur. Zes maanden daarna is er nog steeds...

Naar artikel

Effect van commercieel aanbod van genoomanalyse ter voorspelling van ziekterisico

Diversen

Het gebruik van direct aan de consument aangeboden genoomanalyse om het risico op ziekte vast te stellen, is omstreden. Er is weinig bekend over de invloed die deze technologie heeft op de consument. Om die reden werden door Bloss en medewerkers...

Naar artikel

Lekker drinken?

Diversen

De FDA maakte eind vorig jaar bekend dat toevoeging van coffeïne aan alcoholhoudende dranken gevaarlijk is. Hierdoor kunnen bepaalde energiedranken die zowel alcohol als coffeïne bevatten niet meer verkocht worden in de Verenigde Staten. Het...

Naar artikel

Heeft tai chi effect bij fibromyalgie?

Diversen

Fibromyalgie is een slecht begrepen en invaliderende aandoening met veel pijn. Door de afwezigheid van objectieve afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en beeldvorming twijfelen velen aan het bestaan ervan. Fibromyalgie is...

Naar artikel

De organisatie van het toezicht op onderzoek

Diversen

De scheidend voorzitter van NICE (national Institute for Health and Clinical Excellence), Michael Rawlins, heeft vlak voor zijn vertrek een document geschreven met de titel ‘A new pathway for the regulation and governance of health research’....

Naar artikel

Toegang tot uitkomsten van klinisch onderzoek: resultaten en onderzoeksprotocollen gaan hand in hand

Diversen

De hoge frequentie en negatieve invloed van selectieve rapportage van uitkomsten van klinisch onderzoek zijn goed aangetoond. Het veelvuldig weglaten van ‘ongewenste uitkomsten’ bij het rapporteren van onderzoek leidt ertoe dat mensen...

Naar artikel

Medicatiefouten bij oplaaddoseringen

Farmacologie

Beginnen met medicatie is in de meeste gevallen geen probleem. Bij een aantal geneesmiddelen is het echter nodig om met een hogere dosering te beginnen om snel het optimale effect te krijgen. Dat ‘oplaaddoseringen’ tot problemen kunnen...

Naar artikel

Inname van levothyroxine: ’s ochtends versus ’s avonds

Farmacologie

Patiënten met levothyroxine krijgen doorgaans het advies om de medicatie een half uur voor het ontbijt in te nemen ter voorkoming van verstoring van de opname door voedsel en andere medicatie. Uit oriënterend onderzoek blijkt echter dat bij...

Naar artikel

Effectiviteit en veiligheid van dabigatran vergeleken met warfarine

Farmacotherapie

Vitamine K-antagonisten, zoals warfarine, kunnen het risico op een CVA bij patiënten met atriumfibrilleren verlagen. Een belangrijk nadeel van warfarine is dat het een nauwe therapeutische breedte heeft en dat de mate van ontstolling regelmatig...

Naar artikel

Zoledroninezuur vergeleken met clodroninezuur bij multipel myeloom

Farmacotherapie

Bisfosfonaten worden als begeleidende behandeling toegediend aan patiënten met multipel myeloom om de osteoclastische activiteit in de botten tegen te gaan en daarmee de tumorgroei te remmen. Morgan et al. onderzochten de werkzaamheid van...

Naar artikel

Fondaparinux bij geïsoleerde oppervlakkige veneuze trombose

Farmacotherapie

Oppervlakkige veneuze trombose (OVT) komt ongeveer even vaak voor als diepe veneuze trombose (DVT). Patiënten met geïsoleerde OVT hebben een verhoogd risico op veneuze trombo-embolische aandoeningen zoals DVT of longembolie. We spreken van...

Naar artikel

Statines bij afwijkende leverfuncties

Farmacotherapie

Afwijkende leverfuncties worden vaak in verband gebracht met gebruik van statines. Verschillende kleine onderzoeken bij patiënten met verhoogde leverenzymen hebben echter laten zien dat statines deze gestoorde leverfuncties juist verbeterden....

Naar artikel

Budesonide versus mesalazine bij de ziekte van Crohn

Farmacotherapie

Recent is door de European Crohn’s and Colitis Organisation budesonide (9 mg per dag) als een doeltreffender behandeling aanbevolen dan mesalazine of placebo. Budesonide heeft namelijk een relatief gunstiger veiligheidsprofiel dan andere...

Naar artikel

Effectiviteit van continue bewaking van glucoseconcentraties

Farmacotherapie

Eén van de nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van diabetes mellitus type 1 (DM1) is continue bewaking van de glucoseconcentratie. Via een subcutane glucosesensor wordt elke één tot vijf minuten de glucoseconcentratie gemeten en grafisch...

Naar artikel

De behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte

Farmacotherapie

De prevalentie van gastro-oesofageale refluxziekte neemt toe met de leeftijd. Oudere patiënten hebben vaker baat bij agressievere therapie, waarbij overigens rekening gehouden moet worden met comorbiditeit en polyfarmacie. Ook bij ouderen met...

Naar artikel

Behandeling van chronische prostatitis/chronisch bekkenpijnsyndroom

Farmacotherapie

Chronische prostatitis/chronisch bekkenpijnsyndroom (CP/CPPS) is een vorm van prostatitis die gedefinieerd is als urologische pijn of ongemak in de bekkenstreek met symptomen van de urinewegen en/of seksuele disfunctie gedurende ten minste drie...

Naar artikel

Werkzaamheid van farmacotherapie voor stoppen met roken bij adolescenten

Farmacotherapie

Doel van deze meta-analyse was de effectiviteit van farmacotherapie voor stoppen met roken te evalueren. Hiertoe werd in de aanwezige medische literatuur gezocht naar gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) met dit onderwerp...

Naar artikel

Redenen voor een krachtiger aanpak van hypertensie

Farmacotherapie

In Nederland vertoont de prevalentie van hart- en vaatziekten een dalende tendens. Ze zijn inmiddels niet langer doodsoorzaak nummer één. Dit is mede te danken aan de gedegen, geprotocolleerde aanpak van hypertensie, overgewicht en diabetes...

Naar artikel

Escitalopram tegen opvliegers

Farmacotherapie

Bij de behandeling van opvliegers past men tegenwoordig hormonale therapie steeds minder vaak toe in verband met nadelige effecten van oestrogenen en progesteron. Hiermee is de vraag toegenomen naar nieuwe geneesmiddelen, zoals selectieve...

Naar artikel

Opioïden voor behandeling van niet-maligne pijn bij ouderen

Farmacotherapie

Ernstige niet-maligne pijn treedt op bij een groot deel van de volwassen bevolking. Het is niet zeker wat de optimale behandeling is; opioïden zijn een belangrijke mogelijkheid. Er zijn echter betrekkelijk weinig gegevens beschikbaar over de...

Naar artikel

Rifaximin voor patiënten met prikkelbaredarmsyndroom

Farmacotherapie

Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (‘irritable bowel syndrome’; IBS) kunnen resistent zijn voor verschillende vormen van behandeling (dieetmaatregelen, leefhygiëne, vezels, psychotherapie en farmacotherapie). Een mogelijke oorzaak...

Naar artikel

Moeten onbetrouwbare publicaties worden teruggetrokken?

Redactioneel

Jaren nadat het gebruik van paroxetine bij jongeren onder de 18 door de registratieautoriteiten werd verboden, vragen twee wetenschappers (Jureidini en McHenry) om terugtrekking van een publicatie uit 2001. De conclusie van deze publicatie was...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte