Editie 6, 2008

De samenhang tussen gebruik van allopurinol en het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse

Bijwerkingen

Allopurinol is het geneesmiddel dat in Europa en Israël het meest frequent in verband wordt gebracht met het syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrolyse.

Naar artikel

Gebruik van een combinatie-‘inhaler’ (budesonide en formoterol) als noodmedicatie verbetert de controle van astma

Farmacologie

Deze notitie in het BMJ wijst er nogmaals op dat astmapatiënten die zijn ingesteld op een combinatietherapie van een inhalatiecorticosteroid en een bèta- 2-sympathicomimeticum en die bij een exacerbatie vaak een kortwerkende bèta-2-agonist...

Naar artikel

Bewijs voor klinisch relevante verschillen in toxiciteit tussen bioequivalente carbamazepine tabletten

Farmacologie

Carbamazepine is zoals bekend het middel van eerste keus bij partiële- en tonisch-clonische vormen van epilepsie. Daarnaast wordt het gebruikt bij de behandeling van trigeminusneuralgie en bipolaire depressie. Aangezien het patent van...

Naar artikel

Farmacokinetiek van geïnhaleerd monodispers beclometason als functie van de deeltjesgrootte

Farmacologie

Gedurende de afgelopen decennia is de toediening van medicatie per inhalatie de belangrijkste toedieningsvorm geworden voor longaandoeningen zoals astma en cystische fibrose. Bij inhalatietherapie is het van belang dat het per inhalatie...

Naar artikel

Probiotica in combinatie met antibiotica; een goede profylaxe?

Farmacotherapie

Diarree is een veelvoorkomende bijwerking bij het gebruik van antibiotica. In 5-25% van de gevallen wordt deze diarree veroorzaakt door Clostridium difficile . Gebruik van antibiotica met daaropvolgend een overgroei van Clostridium difficile...

Naar artikel

Psoraleen en UVA (= PUVA) therapie bij psoriasis

Farmacotherapie

In het gerefereerde artikel wordt aan de hand van een casus van een psoriasis patiënt ingegaan op de

Naar artikel

Idraparinux versus standaard therapie bij veneuze trombo-embolische ziekten (deel a)

Farmacotherapie

Veneuze trombo-embolie wordt behandeld met een heparinepreparaat gevolgd door een vit. K-antagonist (vit K-A) tot een INR tussen 2 en 3. Idraparinux is een langwerkende remmer van geactiveerde factor X en hoeft maar eenmaal per week subcutaan...

Naar artikel

Verlengde profylaxe ter voorkoming van een recidief van veneuze trombo-embolie met idraparinux (deel b)

Farmacotherapie

Veneuze trombo-embolie wordt behandeld met een heparinepreparaat gevolgd door een vit. K-antagonist (vit K-Bij 1215 mensen die al gedurende 6 maanden behandeld zijn met een anticoagulans ( idraparinux of een vit-K antagonist) werd onderzocht of...

Naar artikel

Lange termijn effecten van coffeïne bij preterme pasgeborenen

Farmacotherapie

Apneu bij preterme pasgeborenen wordt al sinds tientallen jaren behandeld met coffeïne. Desalniettemin zijn er slechts kleine en korte termijn onderzoeken naar deze toepassing van coffeïne beschikbaar. Zo is onduidelijk wat het effect is van...

Naar artikel

Kosten-baten analyse van antipsychotica van de tweede generatie bij de behandeling van psychose en agressie bij de ziekte van Alzheimer

Farmacotherapie

De ziekte van Alzheimer is niet alleen betreffende menselijk leed maar ook in economisch opzicht een kostbare aandoening, die steeds vaker optreedt. In ongeveer de helft van de gevallen gaat deze rampzalige ziekte gepaard met psychotische...

Naar artikel

Welk advies voor chronische kniepijn bij ouderen: cutaan of oraal ibuprofen?

Farmacotherapie

Bij circa eenderde van personen ouder dan 50 jaar komt chronische kniepijn voor. Hiervoor worden zowel oraal als plaatselijk toegediende NSAIDs als behandeling toegepast. Ervan uitgaande dat de plaatselijke toediening even werkzaam is als de...

Naar artikel

Niertransplantatie en calcineurineremmers: mag het ietsje minder?

Farmacotherapie

De calcineurineremmers ciclosporine en tacrolimus hebben zonder twijfel een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de kortetermijnresultaten na niertransplantatie. Het percentage acute afstoting is door deze middelen gedaald, en de...

Naar artikel

Werkzaamheid en veiligheid van baclofen ter handhaving van abstinentie bij alcoholisten met levercirrose

Farmacotherapie

Alcoholgebruik blijft de meest voorkomende oorzaak van levercirrose in ontwikkelde landen. De beste behandelstrategie van deze aandoening is totale onthouding. In de afgelopen jaren is van verschillende geneesmiddelen onderzocht of zij de...

Naar artikel

Farmacokinetiek van peginterferon-alfa-2b bij nierinsufficiëntie

Farmacotherapie

Farmacogenetisch onderzoek heeft zijn beloften nog niet ingelost en wordt nog nauwelijks in de dagelijkse klinische praktijk toegepast om de keuze van geneesmiddelen of de behandeling in algemene zin te verbeteren. Abacavir is een nucleoside...

Naar artikel

Paclitaxel plus bevacizumab verlengt progressie-vrije overleving bij gemetastaseerde borstkanker ten opzichte an alleen paclitaxel

Farmacotherapie

Angiogenese speelt een centrale rol in de progressie van borstkanker. Angiogenese wordt bevorderd door de expressie van verschillende pro-angiogenetische factoren, waaronder ‘vascular endothelial growth factor’ (VEGF). Bevacizumab is...

Naar artikel

Adjuvante behandeling van colorectale kanker

Farmacotherapie

In de westerse wereld is colorectale kanker de op één na meest voorkomende vorm van kanker met jaarlijks een miljoen nieuwe gevallen en 500.000 doden. Na het stellen van de diagnose is het in ongeveer 60 procent van de gevallen mogelijk de...

Naar artikel

De behandeling van prostaatkanker

Farmacotherapie

In dit artikel wordt een ‘state of the art’ gegeven van verschillende aspecten, zoals diagnose, evaluatie en behandeling, van niet-uitgezaaide of niet-doorgegroeide prostaatkanker. Uit onderzoek is bekend dat in de USA 1 op de 6...

Naar artikel

Infectie met Humaan papillomavirus (HPV) en cervix cytologie bij vrouwen die gescreend zijn op cervix kanker in de Verenigde Staten tussen 2003 en 2005

Farmacotherapie

In de Verenigde Staten wordt jaarlijks bij miljoenen vrouwen een cervix uitstrijk (pap) gemaakt in klinieken voor seksueel overdraagbare aandoeningen of gezinsplanning en in de eerstelijns geneeskundige zorg. Doel van het hier beschreven...

Naar artikel

Cholinesteraseremmers bij dementie, helpt dat?

Farmacotherapie

Cholinesteraseremmers (CER) worden nu al zo’n 10 jaar toegepast bij dementie, m.n. bij de ziekte van Alzheimer. Het National Institute of Clinical Excellence (NICE) in Engeland heeft onlangs gekeken naar de kosten-baten verhoudingen en toen...

Naar artikel

Levert epoëtine met verlengde werking voordelen op?

Farmacotherapie

Erytropoëtine wordt veel gebruikt teneinde bij de anemie van chronische nierinsufficiëntie de transfusiebehoefte te verminderen. Door koppeling van methoxy-polyethyleenglycol aan de alfa- of bètaplaats van het werkzame eiwit ontstaat een...

Naar artikel

Het metabool syndroom; prevalentie, risico’s en behandeling

Farmacotherapie

Onder de term “metabool syndroom”wordt in het algemeen verstaan een koppeling van hypertensie, dyslipidemie en verminderde glucosetolerantie op basis van (perifere) insulineresistentie door overgewicht en vetzucht. Wereldwijd neemt...

Naar artikel

Een moeilijk in te stellen patiënt met diabetes mellitus type 2: wat zou ú doen?

Farmacotherapie

In de New England Journal of Medicine (2008) wordt een patiënte met diabetes mellitus type 2 voorgesteld, die onvoldoende verbetering toont op de gebruikelijke orale antidiabetica. Hoe nu verder? De redactie vroeg drie specialisten om hun mening...

Naar artikel

Statinen voor de preventie van cerebrovasculair accident (deel a)

Redactioneel

Jaarlijks worden in de V.S. 700.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (C.V.A.). Van de overlevenden is 30% blijvend invalide en moet 20% van de mensen in een zorgvoorziening worden opgenomen. Al meer dan 25 jaar houden...

Naar artikel

Effectiviteit van cholesterolverlaging met statinen bij diabetes; een meta-analyse (deel b)

Redactioneel

Dit referaat betreft het verslag van de bevindingen van een meta-analyse van 14 gerandomiseerde onderzoeken met statinen vergeleken met placebo bij 18686 mensen met diabetes mellitus (DM): 1466 met type 1 DM en 17220 met type 2 DM en vergeleken...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte