Editie 9, 2008

Cardiotoxiciteit veroorzaakt door trastuzumab

Bijwerkingen

Trastuzumab, een humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen het extracellulaire domein van de humane epidermale groeifactor receptor type 2 (ERBB2, vroeger ook wel HER2 of HER2/neu genoemd), verhoogt de overleving bij vrouwen met...

Naar artikel

Slankere kinderen met prebiotica en calcium

Diversen

Prebiotica zijn oligo- en polysacchariden, meestal pentosanen. Zij worden geacht de darmflora in gunstige zin te beïnvloeden door bevordering van een optimaal microklimaat voor de groei van enterale micro-organismen. Inulinefructanen spelen een...

Naar artikel

Interindividuele variabiliteit in farmacokinetiek en klinische respons van sumatriptan oraal bij patiënten met migraine

Farmacologie

Sumatriptan is een belangrijk geneesmiddel voor de behandeling van migraine. Desalniettemin heeft een derde van de patiënten in klinische onderzoeken geen baat bij gebruik van sumatriptan per os. Deze interindividuele variabiliteit in respons is...

Naar artikel

NSAID’s en cardiovasculaire ziekte, is dat veilig?

Farmacotherapie

n het vakblad Circulation van de American Heart Association is een rubriek ingeruimd genaamd ‘Cardiology Patient Page’, waarbij in een voetnoot wordt opgemerkt dat dit geen substituut is voor medisch advies. In deze rubriek wordt de...

Naar artikel

Calcium of calcium en vitamine D ter preventie van fracturen en botverlies bij mensen van 50 jaar en ouder

Farmacotherapie

Men is er allang van overtuigd dat calcium en vitamine D van belang zijn voor de gezondheid van bot en er is ook veel onderzoek gedaan naar de effecten van toediening van calcium alleen of calcium gecombineerd met vitamine D op de kans op...

Naar artikel

Wat bepaalt de cardiovasculaire risico’s van NSAID’s?

Farmacotherapie

Twee COX-2 remmers zijn uit de handel genomen na waarschuwingen van de FDA en de Amerikaanse cardiologenvereniging: COX-2-selectieve remmers geven minder maag- en darmbezwaren, maar verhogen de kans op acute hartdood en hartinfarct. Twee Londense...

Naar artikel

Gecombineerde immuunsuppressieve of conventionele behandeling van patiënten waarbij de ziekte van Crohn (CD) is gediagnostiseerd; een open gerandomiseerd onderzoek

Farmacotherapie

De ziekte van Crohn (CD) is een chronisch inflammatoire ziekte van de tractus gastrointestinalis. De meeste richtlijnen voor de behandeling van CD adviseren initieel te behandelen met corticosteroïden. Ofschoon deze benadering in het algemeen...

Naar artikel

Sympathicomimetische middelen bij astma: de cardiovasculaire risico’s

Farmacotherapie

Sympathicomimetica verlichten bronchospasme bij astma en COPD, maar hebben adrenerge bijwerkingen op hart en bloedvaten. Ze verhogen de polsfrequentie en de contractiekracht van het hart. Luchtwegverwijders die specifiek op de z.g. β 2...

Naar artikel

De NICE richtlijn van 2008 voor diabetes mellitus type II

Farmacotherapie

In 2002 publiceerde het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) een richtlijn voor de behandeling van diabetes mellitus type II. In de afgelopen tien jaar is in het Verenigd Koninkrijk onder andere door betere mogelijkheden...

Naar artikel

Effecten en bijwerkingen van statinen bij mensen met chronische nierziekten: een meta-analyse

Farmacotherapie

Teneinde het voor en tegen van het gebruik van statinen bij mensen met chronische nierziekte (predialyse, dialyse en transplantatie) na te gaan is een analyse verricht van alle (quasi-) gerandomiseerde onderzoeken waarin statinen werden...

Naar artikel

Diagnose en behandeling van slapeloosheid

Farmacotherapie

Een groot deel van de bevolking heeft wel eens last van slapeloosheid, slechts een deel daarvan zoekt daarvoor professionele hulp. Slapeloosheid kan echter het dagelijkse functioneren ernstig beperken, met negatieve gevolgen voor relaties, werk...

Naar artikel

Werkzaamheid van een prednisonpreparaat met vertraagde afgifte ter vermindering van de duur van de ochtendstijfheid bij patiënten met reuma: een dubbelblind, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek

Farmacotherapie

De concentratie van cortisol in plasma vertoont een circadiaan ritme. Zij zijn het laagste tussen 22.00 en 02.00 uur en het hoogst tussen 06.00 en 08.00 uur. Bij patiënten met beginnende reumatische artritis (RA) begint de concentratie van...

Naar artikel

Quetiapine: behandeling van verslaving aan drugs en verslavend middel

Farmacotherapie

De werkzaamheid van quetiapine als geneesmiddel voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornissen is reeds aangetoond. Er zijn inmiddels echter ook resultaten gepubliceerd die aantonen dat quetiapine als vorm van behandeling voor...

Naar artikel

Veiligheid en effectiviteit van testosteron bij verminderde seksuele tevredenheid bij premenopauzale vrouwen

Farmacotherapie

Voor premenopauzale vrouwen met een verlaagde seksuele interesse, prikkeling en genot zijn nog weinig farmacotherapeutische mogelijkheden beschikbaar. Aangezien de testosteronspiegels bij vrouwen dalen vanaf het midden van de reproductieve...

Naar artikel

Hoe gaan auteurs om met niet significante resultaten?

Redactioneel

Het is voor onderzoekers vaak moeilijk te verteren als de resultaten uit hun onderzoek niet statistisch significant zijn. Dan bestaat het gevaar dat de onderzoeker in een poging het resultaat te verklaren een bias introduceert door bijvoorbeeld...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op PiL en ontvang:
• de vrijheid om u na te scholen wanneer het u uitkomt;
• Toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)
• 8 geaccrediteerde e-learnings per jaar (8 punten/uren)
• 4x per jaar het tijdschrift PiL met nascholingsartikelen en vakinformatie

Direct abonneren

Blijf op de hoogte